Nieuws

KLM en de vakbonden zijn in onderhandeling over de nieuwe pensioenregeling

3 oktober 2023

In de Wet toekomst pensioenen staan de nieuwe regels van de overheid voor pensioen. De manier waarop wij pensioen opbouwen gaat hierdoor veranderen en u krijgt over een aantal jaar een nieuwe pensioenregeling. KLM en de vakbonden zijn druk bezig met het maken van afspraken voor deze nieuwe pensioenregeling. Ook moeten zij een aantal keuzes maken , bijvoorbeeld of nieuwe regels ook gelden voor de bestaande pensioenen. De afspraken en keuzes leggen zij vast in een transitieplan.

Afspraken komen in een transitieplan

In een transitieplan leggen de verschillende partijen de gemaakte afspraken vast, maar ook de overwegingen en berekeningen die daarbij horen. Het pensioenfonds is hier nauw bij betrokken en helpt bijvoorbeeld mee met het maken van de benodigde berekeningen.

VG-KLM en leden vakbonden worden ook betrokken

De Vereniging van Gepensioneerden KLM (VG-KLM) heeft hoorrecht en kan input geven op de afspraken en hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regels. Mogelijke aanpassingen worden verwerkt. Daarnaast kunnen de gemaakte afspraken door de vakbonden voor stemming aan hun leden worden voorgelegd. Het doel van KLM en de vakbonden is om het transitieplan in januari 2024 klaar te hebben. 
 

Pensioenfonds beoordeelt de afspraken

Als het transitieplan klaar is, gaat het pensioenfonds aan de slag. Het bestuur beoordeelt dan in het eerste half jaar van 2024 of de afspraken passen binnen de wettelijke kaders en het beleid van het fonds en of ze uitvoerbaar zijn. Daarbij bekijkt het bestuur ook of de afspraken voor alle betrokkenen evenwichtig zijn.

Persoonlijke gevolgen pas later duidelijk

Wat de nieuwe pensioenregeling voor u persoonlijk betekent kunnen we pas later zeggen. Bekijk onze uitgebreide tijdlijn om de planning voor de komende periode te lezen.  

Blijf op de hoogte via de NWSflits

Wilt u informatie ontvangen over belangrijke ontwikkelingen richting de nieuwe pensioenregeling? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief NWSflits om actuele informatie te ontvangen. Log in op MijnKLMPensioen en ga naar Mijn gegevens om u aan te melden.