Nieuws

Extra verhoging (indexatie) van de pensioenen van 2,34% per 1 januari 2022

12 oktober 2022

We hebben besloten om de pensioenen van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers extra te verhogen met 2,34%. Dit komt boven op de eerdere verhoging van 0,96%. De pensioenen gaan dus, in totaal per 1 januari 2022, omhoog met 3,3%. Dat is het maximum dat we, binnen de aangepaste regels, konden geven en dat hebben we gedaan. 

Pensioenen van de werkenden stijgt mee met de loonrondes van KLM

De pensioenen van de werkenden stijgen niet. Voor de werkenden geldt dat de algemene KLM loonrondes in 2021 bepalen hoeveel er wordt geïndexeerd. In 2021 hebben er bij KLM geen algemene loonrondes plaatsgevonden. 

Nieuwe regels en financiële situatie is goed genoeg

We kunnen de pensioenen verhogen om twee redenen: 

 1. De overheid heeft de regels op 1 juli 2022 tijdelijk aanpast. Pensioenfonds kunnen daardoor sneller en meer indexeren. Hiervoor moesten de arbeidsvoorwaardelijke partijen (werkgever en werknemersverenigingen) de intentie uitspreken om de pensioenen straks om te zetten naar de nieuwe pensioenregeling (het zgn. “invaren”). In september 2022 hebben ze vooralsnog deze intentie uitgesproken. 
 2. Onze financiële situatie is in 2021 verbeterd. Door de stijgende rente zijn onze verplichtingen in 2021 gedaald. Dit is het bedrag dat nodig is om de pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen. Hierdoor is onze beleidsdekkingsgraad het afgelopen jaar flink gestegen. Dit betekent dat er financiële ruimte is om de pensioenen extra te verhogen zonder dat onze financiële positie te veel verslechterd. 

Extra verhoging uitgekeerd bij betaling pensioen in oktober 2022

Ontvangt u een pensioen van ons? Dan ontvangt u de verhoging van uw pensioen vanaf oktober 2022. U ontvangt dan ook een nabetaling voor de negen maanden hiervoor. Hoeveel dat is, ziet u op uw pensioenspecificatie in MijnKLMPensioen. Deze staat eind oktober voor u klaar.
 

 • Per 1 juli 2022 zijn de regels voor het verhogen (indexeren) van pensioenen tijdelijk aangepast. Volgens de oude regels mochten pensioenfondsen pas gedeeltelijk indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van 110% en pas volledig indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 125% (niveau per 31 december 2021). Nu mogen we de pensioenen al indexeren bij 105%. Hiermee loopt de regelgeving vooruit op de nieuwe pensioenregels die waarschijnlijk vanaf halverwege 2023 in gaan.

 • Eind dit jaar kijken we of we de pensioenen in 2023 kunnen verhogen. Daarbij kijken we naar drie zaken:

  1. onze financiële positie van eind oktober 2022,
  2. de prijsstijging in de periode van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022
  3. en de loonrondes in 2022.

  Dan besluiten we of we wel of niet gebruik gaan maken van de tijdelijk versoepelde regels om indexatie te verlenen. Soms is het beter wat minder te verhogen, zodat we de pensioenen in de jaren erna ook kunnen verhogen.

 • Voor het verhogen van de pensioenen kijken we altijd naar de gemiddelde prijsstijging (inflatie) in het vorige jaar. Voor 2022 keken we naar de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021. De prijsstijging was toen 3,3%. Daarnaast kijken we naar onze financiële positie en wegen we de belangen van alle deelnemers. Het resultaat is dat we de stijging van de prijzen in de voorgenoemde periode volledig kunnen verhogen. Dat is het maximum dat we, binnen de aangepaste regels, konden geven en dat hebben we gedaan.

 • De verhoging van de werkenden is gekoppeld aan de algemene loonrondes van KLM. De stijging van de pensioenen is dus gekoppeld aan de stijging van de lonen. Stijgen de lonen niet? Dan stijgt het pensioen dus ook niet mee. En in 2021 zijn de lonen bij KLM niet gestegen.  

 • Nee, het gaat hier niet om het inhalen van gemiste verhogingen van voorgaande jaren, de zogenaamde inhaalindexatie. Het bestuur heeft nu alleen de gedeeltelijke verhoging van dit jaar verhoogd tot het maximum. 

 • Bij het nemen van dit besluit heeft het bestuur gekeken wat de gevolgen op de korte- en lange termijn zijn. De belangen van alle deelnemers wegen we daarbij goed af. Want door het verhogen van de pensioenen daalt onze dekkingsgraad. Met een lagere dekkingsgraad wordt de financiële ruimte om in de toekomst de pensioenen te verhogen kleiner. We hebben het verwachte effect van de verhoging voor de lange termijn berekend. Voor oudere deelnemers is er een klein positief effect op het verwachte pensioenresultaat. Bij jongere deelnemers heeft het geen effect, alleen bij een economisch slecht weer scenario is er een klein negatief effect. Voor de overige leeftijden zit het daar tussenin.

 • Nee, de regels zijn versoepeld voor de indexatie per 1 januari 2022.Dat betekent dat u bij de pensioenuitkering van oktober de verhoging met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 ontvangt. Eind december besluit het bestuur over de indexatie van 2023.

 • Nee, de extra indexatie is alleen voor deelnemers die voor of op 1 januari 2022 al een pensioen ontvingen.