Bijna met pensioen

U gaat bijna met pensioen. KLM en uw pensioenfonds helpen u graag bij de voorbereiding op uw pensioen. Hieronder staat wat er standaard geregeld is in uw pensioenregeling. Wilt u weten welke keuzes u kunt maken voordat u met pensioen gaat? Kijk dan in het Pensioen 1-2-3 bij "Welke keuzes hebt u zelf?".

Wat is er standaard geregeld?

Ouderdomspensioen
Als u met pensioen gaat krijgt u van KLM zolang u leeft, elke maand een ouderdomspensioen uitgekeerd. De standaard pensioenleeftijd in uw pensioenregeling is 68 jaar, of eerder als uw AOW-leeftijd voor 68 jaar ligt. Wilt u eerder met pensioen? Dat kan op zijn vroegst vanaf uw 55e. U kunt op elke gewenste dag van de maand met pensioen.

Let op: Gaat u meer dan 5 jaar voor uw AOW-datum met vervroegd (deeltijd) pensioen? Dan is het mogelijk dat uw AOW-leeftijd verder opschuift tijdens uw vervroegd (deeltijd) pensioen. Meer informatie over uw AOW-leeftijd kunt u vinden op www.svb.nl.

Nabestaandenpensioen
Als u met pensioen gaat, bedraagt het nabestaandenpensioen in principe 70% van het ouderdomspensioen. U en uw partner kunnen ook kiezen voor meer of juist minder nabestaandenpensioen (zie het Pensioen 1-2-3 bij "Welke keuzes hebt u zelf?"). Zodra u overlijdt stopt de uitkering van uw ouderdomspensioen en gaat de uitkering van het nabestaandenpensioen aan uw partner van start.

  • Hebt u op uw pensioendatum geen partner? Dan wordt het opgebouwde nabestaandenpensioen omgeruild voor een hoger ouderdomspensioen.
  • Bent u gescheiden tijdens of na uw dienstverband bij KLM? Dan is een deel van het nabestaandenpensioen voor uw ex-partner gereserveerd. Dit deel heet bijzonder nabestaandenpensioen. Zie Scheiden voor meer informatie.

Wezenpensioen
Het wezenpensioen is standaard meeverzekerd in uw pensioenregeling. Het gaat in op de dag na uw overlijden en wordt uitgekeerd aan kinderen jonger dan 18 jaar. Studerende kinderen krijgen het wezenpensioen tot uiterlijk hun 27e.
Het wezenpensioen dat u tot 1 januari 2016 hebt opgebouwd bedraagt 20% van het ouderdomspensioen. Vanaf 1 januari 2016 is dit 14% van het ouderdomspensioen dat u zou bereiken wanneer u tot uw pensioendatum in dienst zou blijven.
Uw kinderen worden automatisch aangemeld bij het pensioenfonds door de Basisregistratie Personen. Zij hoeven na uw overlijden zelf geen actie te ondernemen; wij nemen automatisch contact met hen op.

Let op: kinderen geboren na beëindiging van uw dienstverband bij KLM of na pensionering komen niet in aanmerking voor een wezenpensioen.

Stand van zaken van uw pensioen
Jaarlijks ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van het pensioenfonds. Hierop ziet u hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. Via MijnKLMPensioen kunt u bekijken wat de gevolgen zijn van de verschillende keuzes die u kunt maken. Ook is het mogelijk om eenmalig kosteloos een pensioenopgave te laten maken door het pensioenfonds. Minimaal een half jaar voor uw pensioendatum ontvangt u een pensioenopgave van het pensioenfonds, met bruto en netto bedragen. Hierop staan ook de gevolgen van eventuele keuzes die u kunt maken voor uw pensioen, zoals de wijziging van de verhouding ouderdoms- en nabestaandenpensioen. De factoren waarmee wij uw pensioen berekenen (omrekenfactoren) wijzigen jaarlijks in juli. Als u rond juli met pensioen gaat kan deze wijziging vlak voor uw pensioen nog invloed hebben op de hoogte van uw pensioenuitkering. Klik hier voor meer informatie over de omrekenfactoren.

Ziek of arbeidsongeschikt

Het kan zijn dat u een keuze voor vervroegd pensioen heeft aangegeven en dat u daarna ziek of arbeidsongeschikt verklaard bent. Bent u op uw vervroegde pensioendatum nog ziek of arbeidsongeschikt? Dan kunt u uw aangepaste pensioendatum niet meer wijzigen. Uw pensioen gaat dan gewoon in op de vervroegde ingangsdatum.
Het pensioen dat u ontvangt wordt verminderd met de uitkering die u van de overheid krijgt in verband met uw ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Wilt u weten hoe uw pensioenbedragen eruit zien of welk effect uw keuzes hebben?

Bezoek dan MijnKLMPensioen voor uw eigen pensioensituatie en het berekenen van het effect van uw keuzes. Uiteraard kunt u daarnaast met al uw vragen terecht bij de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group via telefoonnummer 020 426 62 10. Mailen kan ook: pensioenservice@klmgrondfonds.nl.

Meer informatie over bijna met pensioen: