Nieuws

Onderweg naar een nieuwe pensioenregeling

13 februari 2023

De overheid komt met nieuw regels voor pensioen. Door deze nieuwe regels gaat uw pensioenregeling veranderen. De Tweede Kamer is inmiddels akkoord met het wetsvoorstel (Wet toekomst pensioenen) waarin deze pensioenregels zijn opgenomen. Als ook de Eerste Kamer akkoord is,  gaat de wet in op 1 juli 2023.

Op dit moment zijn vakbonden en KLM in onderhandeling om de nieuwe pensioenregeling vorm te geven. De vakbonden vertegenwoordigen de belangen van de deelnemers aan de onderhandelingstafel. Het pensioenfonds gaat niet over de inhoud van deze nieuwe regeling, maar is wel nauw betrokken en staat KLM en de vakbonden bij met informatie en advies.

Meer weten?
grond nieuwe pensioenregeling

Waarom komt de overheid met nieuwe regels voor pensioen?

Een duidelijker en persoonlijker pensioen

Het is nu voor veel mensen niet duidelijk hoeveel ze betalen voor hun pensioen en hoeveel ze opbouwen. Met de nieuwe regels bouwt iedereen pensioen op via een premieregeling. In dit pensioen staat vast hoeveel geld (premie) u en uw werkgever in uw pensioen stoppen.

Pensioen kan sneller omhoog dan nu

Als het goed gaat met de economie, dan gaat het pensioen nu soms niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. De nieuwe regels zorgen ervoor dat uw pensioen meebeweegt: als het goed gaat met de economie, dan kan uw pensioen worden verhoogd. Gaat het economisch slechter? Dan kan het pensioen ook omlaaggaan. De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de bewegingen minder groot worden als u (bijna) met pensioen bent. Want het pensioen van een jongere werknemer heeft meer tijd om tegenvallers in de beleggingen op te vangen dan dat van oudere werknemers.

Pensioen sluit beter aan op uw loopbaan

Mensen wisselen steeds vaker van baan, stoppen een tijd met werken of beginnen voor zichzelf. Bouwt u geen pensioen meer op via een werkgever of krijgt u een andere pensioenregeling? Dan ziet u straks beter wat dit betekent voor de hoogte van uw pensioen.