Nieuws

Pensioenen van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers stijgen met bijna 1% in 2022

22 december 2021

Het bestuur heeft besloten om de pensioenen van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers per 1 januari 2022 te verhogen met 0,96%. Omdat er geen algemene loonstijging bij KLM is geweest, stijgt het pensioen van de werkenden niet mee.

Voor actieve deelnemers geldt dat de algemene KLM loonrondes vanaf 2 januari 2021 tot en met 1 januari 2022 bepalend zijn of er kan worden geïndexeerd. In deze periode hebben er bij KLM geen algemene loonrondes plaatsgevonden. Vandaar dat de pensioenaanspraken van actieve deelnemers per 2022 niet kunnen worden verhoogd.

Verhogen wanneer onze financiële positie goed genoeg is
We proberen uw pensioen elk jaar te verhogen. Dit heet indexatie. Volgens de wettelijke regels mogen wij pas gedeeltelijk indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van 110% en pas volledig indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 125%.

De beleidsdekkingsgraad eind november 2021 lag boven de 110%, namelijk 113,7%. Hierdoor is er ruimte voor een gedeeltelijke indexatie per 1 januari 2022. 

Pensioenen lopen nog wel achter op de prijs- en loonontwikkeling
Omdat we de afgelopen jaren de pensioenen niet of slechts gedeeltelijk hebben kunnen verhogen loopt uw pensioen achter op de prijs- of loonontwikkeling. Het bestuur kan, als de financiële situatie van het fonds dat toelaat, besluiten om deze gemiste verhogingen in te halen. Dit heet inhaalindexatie. Uiteraard houdt het fonds bij dergelijke beslissingen rekening met de toekomst, zodat het fonds ook op de lange termijn een goede financiële positie behoudt. Gezien de strenge regels voor indexatie en de huidige marktontwikkeling is de kans op inhaalindexatie in de nabije toekomst gering.