Verantwoord beleggen

Verlaging CO2 uitstoot van onze beleggingen

7 november 2022

Uw pensioenfonds werkt stapsgewijs aan de verduurzaming van de beleggingsportefeuille. In september hebben we een stap gezet door een deel van onze beleggingen in aandelen aan te passen. We beleggen nu minder in vervuilende bedrijven.

Meer investeren in bedrijven met een lage CO2-uitstoot
We geloven in een stapsgewijze aanpak als het gaat om verantwoord beleggen. We sluiten daarom beleggingen in vervuilende sectoren zoals bijvoorbeeld olie of mijnbouw niet helemaal uit. Sinds september investeren er wel minder in (onderwegen). En tegelijkertijd investeren we juist meer in bedrijven met een lagere CO2-uitstoot en bedrijven die meegaan in de energietransitie (overwegen). Op die manier hoeven we onze beleggingen niet heel anders in te richten, houden we vast aan ons beleggingsbeleid en kunnen we toch de CO2-uitstoot gerelateerd aan onze beleggingen verminderen. 

Korte termijn forse verlaging van CO2 uitstoot van de beleggingen
Op korte termijn verlagen we zo de CO2-uitstoot gerelateerd aan een deel van onze aandelenportefeuille met 50% en daarna jaarlijks met 7%. Dit betekent dat onze beleggingen nog voor het einde van dit jaar een stuk minder vervuilend zijn.
 

samenwerking3

Gaat dit niet ten koste van rendement?
Wij geloven dat een goed rendement en duurzaamheid uitstekend samen gaan. Bedrijven die rekening houden met het milieu leveren op de lange termijn ook een beter rendement op dan bedrijven die dat minder of helemaal niet doen. 

Klimaatactie belangrijk doel
Geld op een spaarrekening levert bijna geen rendement op. Daarom beleggen wij de pensioenpremies die u en KLM betalen. Dat levert een veel beter resultaat op. Dit is nodig om nu en straks pensioen uit te keren. Maar dit willen we wel op een verantwoorde manier doen. Daarom gebruiken wij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties om richting te geven aan hoe wij omgaan met verantwoord beleggen. Een van die doelen vinden wij  extra belangrijk, namelijk klimaatactie. Deze SDG richt zich op de aanpak van de klimaatcrisis en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Wij willen beleggen in bedrijven die hierin meegaan.