Uit dienst

Gaat u uit dienst bij KLM? Dan stopt uw pensioenopbouw automatisch. Hieronder leest u wat er standaard geregeld is en welke keuzes u hebt. Bent u deelnemer aan de netto pensioenregeling? Kijk dan ook onder netto pensioenregeling.

Waardeoverdracht

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 484,09,- per jaar
Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Algemeen Pensioenfonds KLM staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 484,09,- per jaar en hoger dan € 2,- per jaar
Dan zorgt Algemeen Pensioenfonds KLM er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Algemeen Pensioenfonds KLM checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Hebt u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Algemeen Pensioenfonds KLM.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan €2,- per jaar
Dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

Wat is er standaard geregeld voor uw ouderdomspensioen?

Uw pensioenopbouw bij Algemeen Pensioenfonds KLM stopt automatisch wanneer u uit dienst gaat bij KLM. U betaalt hier ook geen premie meer voor. Als u uw pensioen niet overdraagt naar een ander pensioenfonds (waardeoverdracht), dan blijft uw opgebouwde pensioen bij het fonds staan. Het wordt aan u uitgekeerd vanaf uw pensioenleeftijd. U ontvangt jaarlijks digitaal in MijnKLMPensioen een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) met daarop uw opgebouwde pensioen. Een keer in de vijf jaar ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht ook per post wanneer u hiervoor hebt gekozen.

Wat is er standaard geregeld voor uw partner en kinderen?

Als uw partner bij uitdiensttreding bij Algemeen Pensioenfonds KLM bekend is, dan blijft het nabestaandenpensioen voor hem/haar verzekerd. Als u uw pensioen niet overdraagt naar een ander pensioenfonds (waardeoverdracht), dan blijft uw opgebouwde pensioen bij het fonds staan. Uw partner ontvangt dit nabestaandenpensioen als u komt te overlijden. U kunt na uw uitdiensttreding geen nieuwe partner meer aanmelden. 

Was u verzekerd voor het facultatief nabestaandenpensioen en/of het Anw-hiaatpensioen? Dan stoppen deze verzekeringen zodra u uit dienst gaat. De dekking vervalt daarmee.

Na uw uitdiensttreding blijft een wezenpensioen voor uw kinderen staan. Wanneer u overlijdt bedraagt het wezenpensioen voor elk kind tenminste 14% van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd tot uw uitdiensttreding. Kinderen die zijn geboren nadat u KLM hebt verlaten, hebben geen recht op wezenpensioen. Het wezenpensioen geldt in principe alleen voor kinderen tot 18 jaar. Als zij studeren kunnen ze tot hun 27e recht hebben op wezenpensioen.

Hoe behoudt uw premievrije pensioen zijn waarde?

Uw premievrije pensioen verhogen wij jaarlijks voorwaardelijk op basis van de stijging van de prijzen (indexatie). Dit is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. Het bestuur van het fonds beslist jaarlijks of, en zo ja in welke mate, verhoging mogelijk is. De indexatie wordt gefinancierd uit beleggingsrendement.

Meer weten?

Wilt u inzicht in uw pensioensituatie? Log dan in op MijnKLMPensioen. Uiteraard kunt u daarnaast met al uw vragen terecht bij de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group via telefoonnummer 020 426 62 10. Mailen kan ook: pensioenservice@klmgrondfonds.nl.

Meer informatie over uit dienst: