Uit dienst

Gaat u uit dienst bij KLM? Dan stopt uw pensioenopbouw automatisch. Hieronder leest u wat er standaard geregeld is en welke keuzes u hebt. Bent u deelnemer aan de netto pensioenregeling? Kijk dan ook onder netto pensioenregeling.

Wat is er standaard geregeld voor uw ouderdomspensioen?

Uw pensioenopbouw bij Algemeen Pensioenfonds KLM stopt automatisch wanneer u uit dienst gaat bij KLM. U betaalt hier ook geen premie meer voor. Als u uw pensioen niet overdraagt (zie Keuze #1) blijft uw opgebouwde pensioen bij het fonds staan. Het wordt aan u uitgekeerd vanaf uw pensioenleeftijd. U ontvangt eens in de vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) met daarop uw opgebouwde pensioen. U kunt ook inloggen op MijnKLMPensioen om uw opgebouwde pensioen te bekijken. 

Wat is er standaard geregeld voor uw partner en kinderen?

Als uw partner bij uitdiensttreding bij Algemeen Pensioenfonds KLM bekend is, dan blijft het nabestaandenpensioen voor hem/haar verzekerd. Dit nabestaandenpensioen is maximaal 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Uw partner ontvangt dit nabestaandenpensioen als u komt te overlijden.
U kunt na uw uitdiensttreding geen nieuwe partner meer aanmelden. Bent u op het moment dat u met pensioen gaat alleenstaand of hebt u na uitdiensttreding een partner gekregen? Dan wordt het opgebouwde nabestaandenpensioen automatisch omgezet in extra ouderdomspensioen.

Was u verzekerd voor het facultatief nabestaandenpensioen en/of het Anw-hiaatpensioen? Dan stoppen deze verzekeringen zodra u uit dienst gaat. De dekking vervalt daarmee.

Na uw uitdiensttreding blijft een wezenpensioen voor uw kinderen staan. Wanneer u overlijdt bedraagt het wezenpensioen voor elk kind tenminste 14% van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd tot uw uitdiensttreding. Kinderen die zijn geboren nadat u KLM hebt verlaten, hebben geen recht op wezenpensioen. Het wezenpensioen geldt in principe alleen voor kinderen tot 18 jaar. Als zij studeren kunnen ze tot hun 27e recht hebben op wezenpensioen.

Welke keuzes hebt u?

#1 Uw opgebouwde pensioen overdragen

Hebt of krijgt u een nieuwe werkgever? Bedenk dan of u uw pensioen wilt overdragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever (waardeoverdracht). U kunt hier bijvoorbeeld voor kiezen als u het prettig vindt om van één pensioenuitvoerder pensioen te ontvangen. Daar staat tegenover dat u risico’s spreidt als u uw diverse pensioenen laat staan bij verschillende pensioenuitvoerders.

Of waardeoverdracht gunstig is, hangt af van de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Hiertoe kunt u de pensioenregeling van uw oude en nieuwe pensioenfonds met elkaar vergelijken. Let hierbij onder andere op het soort pensioenregeling en hoe er toeslag op uw pensioen gegeven wordt. Hierbij is de financiële situatie van het pensioenfonds belangrijk. U kunt waardeoverdracht aanvragen bij uw nieuwe werkgever.

Let op: pensioenfondsen kunnen alleen meewerken aan waardeoverdracht als de dekkingsgraad (van beide pensioenfondsen) boven de 100% is. Check de actuele dekkingsgraden van Algemeen Pensioenfonds KLM en uw nieuwe pensioenfonds.

Hoe behoudt uw premievrije pensioen zijn waarde?

Uw premievrije pensioen verhogen wij jaarlijks voorwaardelijk op basis van de stijging van de prijzen (indexatie). Dit is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. Het bestuur van het fonds beslist jaarlijks of, en zo ja in welke mate, verhoging mogelijk is. De toeslagverlening wordt gefinancierd uit beleggingsrendement.

Afkoop kleine pensioenen

Is uw opgebouwde pensioen kleiner dan de afkoopgrens van € 467,89 (2017)? Dan wordt het twee jaar na beëindiging van het KLM-dienstverband door het pensioenfonds afgekocht, tenzij u binnen deze periode een verzoek tot waardeoverdracht hebt gedaan. Bij afkoop vervallen uw premievrije aanspraken en ontvangt u een eenmalige afkoopsom. Hierna hebt u geen aanspraak meer op pensioen bij Algemeen Pensioenfonds KLM.

Wilt u weten hoe uw pensioensituatie eruit ziet?

Zolang u nog in dienst bent bij KLM kunt u voor inzicht in uw pensioensituatie MijnKLMPensioen raadplegen. Ook kunt u hier het effect van uw keuzes doorrekenen. Uiteraard kunt u daarnaast met al uw vragen terecht bij de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group via telefoonnummer 020 426 62 10. Mailen kan ook: pensioenservice@klmgrondfonds.nl.

Meer informatie over uit dienst: