Uit dienst

Gaat u uit dienst bij KLM? Dan stopt uw pensioenopbouw automatisch. Hieronder leest u wat er standaard geregeld is en welke keuzes u hebt. Bent u deelnemer aan de netto pensioenregeling? Kijk dan ook onder netto pensioenregeling.

Waardeoverdracht

Hebt of krijgt u een nieuwe werkgever? Bedenk dan of u uw pensioen wilt overdragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. We noemen dat waardeoverdracht. Kijk hier voor meer informatie.

Wat is er standaard geregeld voor uw ouderdomspensioen?

Uw pensioenopbouw bij Algemeen Pensioenfonds KLM stopt automatisch wanneer u uit dienst gaat bij KLM. U betaalt hier ook geen premie meer voor. Als u uw pensioen niet overdraagt naar een ander pensioenfonds (waardeoverdracht), dan blijft uw opgebouwde pensioen bij het fonds staan. Het wordt aan u uitgekeerd vanaf uw pensioenleeftijd. U ontvangt eens in de vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) met daarop uw opgebouwde pensioen. U kunt ook inloggen op MijnKLMPensioen om uw opgebouwde pensioen te bekijken. 

Wat is er standaard geregeld voor uw partner en kinderen?

Als uw partner bij uitdiensttreding bij Algemeen Pensioenfonds KLM bekend is, dan blijft het nabestaandenpensioen voor hem/haar verzekerd. Als u uw pensioen niet overdraagt naar een ander pensioenfonds (waardeoverdracht), dan blijft uw opgebouwde pensioen bij het fonds staan. Uw partner ontvangt dit nabestaandenpensioen als u komt te overlijden. U kunt na uw uitdiensttreding geen nieuwe partner meer aanmelden. 

Was u verzekerd voor het facultatief nabestaandenpensioen en/of het Anw-hiaatpensioen? Dan stoppen deze verzekeringen zodra u uit dienst gaat. De dekking vervalt daarmee.

Na uw uitdiensttreding blijft een wezenpensioen voor uw kinderen staan. Wanneer u overlijdt bedraagt het wezenpensioen voor elk kind tenminste 14% van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd tot uw uitdiensttreding. Kinderen die zijn geboren nadat u KLM hebt verlaten, hebben geen recht op wezenpensioen. Het wezenpensioen geldt in principe alleen voor kinderen tot 18 jaar. Als zij studeren kunnen ze tot hun 27e recht hebben op wezenpensioen.

Hoe behoudt uw premievrije pensioen zijn waarde?

Uw premievrije pensioen verhogen wij jaarlijks voorwaardelijk op basis van de stijging van de prijzen (indexatie). Dit is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. Het bestuur van het fonds beslist jaarlijks of, en zo ja in welke mate, verhoging mogelijk is. De indexatie wordt gefinancierd uit beleggingsrendement.

Afkoop kleine pensioenen

Is uw opgebouwde pensioen lager dan de afkoopgrens van € 474,11 (2018)? Dan wordt het twee jaar na beëindiging van het KLM-dienstverband door het pensioenfonds afgekocht, tenzij u binnen deze periode een verzoek tot waardeoverdracht hebt gedaan. Bij afkoop vervallen uw premievrije aanspraken en ontvangt u een eenmalige afkoopsom. Hierna hebt u geen aanspraak meer op pensioen bij Algemeen Pensioenfonds KLM.

De hoogte van de afkoopsom wordt berekend met behulp van afkoopfactoren. Deze factoren wijzigen jaarlijks in januari. Als uw pensioen rond januari wordt afgekocht kan deze wijziging invloed hebben op de hoogte van de afkoopsom.

Meer weten?

Wilt u inzicht in uw pensioensituatie? Log dan in op MijnKLMPensioen. Uiteraard kunt u daarnaast met al uw vragen terecht bij de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group via telefoonnummer 020 426 62 10. Mailen kan ook: pensioenservice@klmgrondfonds.nl.

Meer informatie over uit dienst: