Belangrijkste veranderingen op een rij

KLM en de vakbonden hebben afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling die ingaat op 1 januari 2026.  Het doel van de nieuwe pensioenregeling is – nog steeds - dat u tijdens uw diensttijd een goed pensioen opbouwt. 

Dit blijft hetzelfde

 • U ontvangt vanaf uw AOW-leeftijd een AOW van de overheid. Ook als de nieuwe regels zijn ingevoerd. 
 • De werkgever en de vakbonden blijven samen afspraken maken over pensioen.
 • U ontvangt uw pensioen zolang u leeft.  
 • Overlijdt u terwijl u in dienst bent? Dan krijgen uw partner en/of kinderen een partner- of wezenpensioen.
 • Ook als u arbeidsongeschikt raakt blijft er pensioen voor u geregeld.  

De afspraken uit het transitieplan in het kort

 • KLM en de vakbonden hebben gekozen voor een solidaire premieregeling. Bij de solidaire premieregeling ligt de nadruk op het samen beleggen en risico’s delen.
 • Alle opgebouwde pensioenen verhuizen mee naar de nieuwe pensioenregeling en worden omgezet in een persoonlijk pensioenvermogen. 
 • Het persoonlijk pensioenvermogen wordt op pensioendatum omgezet in een levenslange pensioenuitkering. De pensioendatum is gelijk aan de dag waarop uw AOW ingaat, tenzij u ervoor kiest om eerder met pensioen te gaan.
 • Nu is uw partnerpensioen nog gesplitst in een deel dat u ieder jaar opbouwt* en een vrijwillige verzekering over de periode tot uw pensioen. Ook straks is er een partnerpensioen. Dit is automatisch verzekerd met de mogelijkheid het vrijwillig aan te vullen.
 • Ook na pensionering blijft het pensioenfonds, net als nu, het vermogen beleggen. Aan het begin van elk jaar stelt het pensioenfonds de hoogte van de pensioenuitkering vast.
 • Het pensioen kan lager worden, bijvoorbeeld als de beleggingen in een jaar tegenvallen. Om verlagingen zoveel als mogelijk te beperken wordt een solidariteitsreserve gevormd. De solidariteitsreserve heeft als doel om de ingegane pensioenen met minimaal de helft van de stijging van de prijzen te kunnen verhogen.

*Dit geldt niet voor KHS, daar wordt in de huidige regeling geen partnerpensioen opgebouwd.

 

Dit zijn de afspraken die KLM en de vakbonden hebben gemaakt

De afspraken staan in het zogenoemde transitieplan. We hebben van het transitieplan drie samenvattingen gemaakt, met de belangrijkste veranderingen op een rij. Klik op de versie die bij u past.

Samenvattingen transitieplan

Voor alle pensioenen

Waarom komt er een nieuw pensioenstelsel?

De overheid heeft nieuwe regels voor pensioenen afgesproken. Dat hebben zij gedaan, omdat onze samenleving in de afgelopen jaren behoorlijk is veranderd. Bovendien zijn de meeste pensioenen jarenlang nauwelijks of helemaal niet verhoogd. Met de nieuwe regels voor pensioen kunnen pensioenfondsen de resultaten van hun beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen.

Transitieplan KLM en KHS