Hebt u een klacht?

Hoe kunt u een klacht indienen?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Het kan zijn dat u niet tevreden bent.

 • Bel met ons op werkdagen via (020) 426 62 10 van 9.00 - 17.00 uur ma-vrij. Komen we er samen niet uit, dan nemen wij uw klacht verder in behandeling.
 • U kunt ook het online contactformulier gebruiken of een e-mail sturen naar Pensioenservice@klmgrondfonds.nl.
 • Of een brief sturen naar Algemeen Pensioenfonds KLM, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen.

Geef aan ons door:

 • Uw klacht: waar bent u ontevreden over?
 • Uw polisnummer.
 • Uw telefoonnummer, zodat we u kunnen bellen om een compleet beeld te krijgen van uw klacht.

Hoe behandelen wij uw klacht?

 • U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.
 • Wij bellen u om een compleet beeld te krijgen van uw klacht.
 • U ontvangt binnen 4 weken na het indienen een schriftelijke reactie op uw klacht.
 • Als u het niet eens bent met onze reactie of geboden oplossing, kunt u binnen 4 weken uw klacht met motivatie bij het bestuur van het pensioenfonds indienen.
 • Het bestuur onderzoekt uw klacht. Uiterlijk 4 weken na ontvangst van uw klacht, ontvangt u een reactie van het bestuur.
 • Bent u het niet eens met de uitspraak van het bestuur en gaat uw klacht over de uitvoering van het pensioenreglement? Dan is er binnen het pensioenfonds geen bezwaarmogelijkheid meer. U kunt uw klacht dan voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP). GIP is door de overheid aangewezen als officiële geschilleninstantie. 
 • U kunt altijd uw klacht voorleggen aan de burgerlijke rechter. Hier zijn kosten aan verbonden.

 

Geschilleninstantie Pensioenfondsen sinds 1 januari 2024
 

U kunt sinds 1 januari 2024 uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP). Dit doet u kosteloos. De Geschilleninstantie Pensioenfondsen is door de overheid aangewezen als officiële geschilleninstantie voor pensioenfondsen in het geval de interne klachtenprocedure volledig is doorlopen. De klacht moet betrekking hebben op de uitvoering of toepassing van het pensioenreglement. U leest er meer over op de website www.geschilleninstantiepensioenfondsen.nl.