Nieuwe pensioenregeling

We krijgen een nieuwe pensioenregeling

De overheid heeft sinds 1 juli 2023 nieuwe regels voor pensioen. Door deze nieuwe regels gaat uw pensioenregeling veranderen. Uw werkgever en de vakbonden hebben samen onderhandeld over een nieuwe pensioenregeling. Hun afspraken hebben ze vastgelegd in een transitieplan. Het doel van de nieuwe pensioenregeling is – nog steeds - dat u tijdens uw diensttijd een goed pensioen opbouwt.

Wij gaan nu de afspraken in het transitieplan beoordelen

We gaan na of ze voldoen aan de wet en het beleid van het fonds, en we beoordelen of ze praktisch uitvoerbaar zijn tegen acceptabele kosten. Het bestuur let er ook op dat de belangen van alle groepen evenwichtig zijn afgewogen. 

De afspraken uit het transitieplan in het kort

  • KLM en de vakbonden hebben gekozen voor een solidaire premieregeling. Bij de solidaire premieregeling ligt de nadruk op het samen beleggen en samen risico’s delen. 
  • Alle opgebouwde pensioenen verhuizen mee naar de nieuwe pensioenregeling en worden omgezet in een persoonlijk pensioenvermogen. 
  • Het persoonlijk pensioenvermogen wordt op pensioendatum omgezet in een levenslange pensioenuitkering. De pensioendatum is gelijk aan de dag waarop uw AOW ingaat, tenzij u ervoor kiest om eerder met pensioen te gaan.
  • Nu is uw partnerpensioen nog gesplitst in een deel dat u ieder jaar opbouwt* en een vrijwillige verzekering over de periode tot uw pensioen. Ook straks is er een partnerpensioen. Dit is automatisch verzekerd met de mogelijkheid het vrijwillig aan te vullen.
  • Ook na pensionering blijft het pensioenfonds, net als nu, het vermogen beleggen. Aan het begin van elk jaar stelt het pensioenfonds de hoogte van de pensioenuitkering vast.
  • Het pensioen kan lager worden, bijvoorbeeld als de beleggingen in een jaar tegenvallen. Om verlagingen zoveel als mogelijk te beperken wordt een solidariteitsreserve gevormd. De solidariteitsreserve heeft als doel om de ingegane pensioenen met minimaal de helft van de stijging van de prijzen te kunnen verhogen.

*Dit geldt niet voor KHS, daar wordt in de huidige regeling geen partnerpensioen opgebouwd. 

Nieuwe pensioenregeling start op 1 januari 2026

Hoewel de Wet toekomst pensioenen al op 1 juli 2023 is ingegaan, verandert er nu nog niets aan uw pensioen. Het duurt nog tot zeker 1 januari 2026 voordat de nieuwe pensioenregeling ingaat. 

Belangrijkste veranderingen op een rij

Tijdlijn

De Eerste en Tweede Kamer hebben de Wet toekomst pensioenen goedgekeurd. 

Vanaf 1 september 2023 bespreken uw werkgever en de vakbonden hoe de nieuwe pensioenregeling bij KLM er exact uit komt te zien. Ook de Vereniging van Gepensioneerden (VG-KLM) mag input geven. 

Uw werkgever en de vakbonden hebben afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling. Deze afspraken staan in het transitieplan uitgewerkt. 

Het bestuur beoordeelt of de afspraken voldoen aan de wet en het beleid van het fonds, en of ze praktisch uitvoerbaar zijn tegen acceptabele kosten. Het bestuur let er ook op dat de belangen van alle groepen evenwichtig zijn afgewogen. 

In het implementatieplan staat hoe we ons voorbereiden op de start van de nieuwe pensioenregeling. Daarnaast maken we een communicatieplan waarin we beschrijven hoe we alle deelnemers informeren over de nieuwe pensioenregeling. 

 

Voor de start van de nieuwe pensioenregeling ontvangt u van ons een eerste berekening van het pensioenvermogen.

 

De beoogde ingangsdatum voor de nieuwe pensioenregeling is 1 januari 2026.

De uiterste datum waarop de nieuwe regeling ingevoerd moet zijn is 1 januari 2028.

Tijdlijn nieuwe pensioenregeling

Hoe zit het met KHS en KFA?

Ook KLM Health Services (KHS) en KLM Flight Academy (KFA) krijgen een nieuwe pensioenregeling. KLM Flight Academy (KFA) volgt nu de pensioenregeling van KLM en heeft met de ondernemingsraad afgesproken om ook de afspraken in het transitieplan van KLM te volgen. KLM Health Services (KHS) heeft met de werknemersvertegenwoordiging afgesproken de pensioenregeling van KLM te gaan volgen. Vanaf 1 januari 2026 komt er dus één pensioenregeling voor zowel KLM als KHS en KFA. De veranderingen die nodig zijn als gevolg van de nieuwe wet en de afspraken die zijn gemaakt in het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen KLM en de vakbonden zijn op vrijwel alle punten daarom ook van toepassing op KHS. 

Henk

Iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen

Er wordt hard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen. Wat gebeurt er allemaal en wanneer merkt u er iets van? Henk Bosscher, bestuurslid van het pensioenfonds, en Rita van Ewijk, programma directeur van uitvoerder Blue Sky Group (BSG) praten ons bij over de voorbereidingen.

Wij houden u op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen van de nieuwe pensioenregeling? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief NWSflits om actuele informatie te ontvangen. Log in op MijnKLMPensioen en ga naar Mijn gegevens om u met één klik aan te melden. 

Aanmelden NWSflits
Q&A

Hebt u nog vragen?

Read the information about the new pension scheme in English