Nieuwe pensioenregeling

We gaan naar een nieuwe pensioenregeling

De overheid heeft vanaf 1 juli 2023 nieuwe regels voor pensioen. Door deze nieuwe regels gaat uw pensioenregeling veranderen. Uw werkgever en de vakbonden zijn nu aan zet. Samen gaan zij namelijk de nieuwe pensioenregeling vormgeven. Het pensioenfonds gaat niet over de inhoud van deze nieuwe regeling, maar is wel nauw betrokken en staat uw werkgever en de vakbonden bij met informatie en advies.

Waarom komt er een nieuw pensioenstelsel?

De overheid heeft nieuwe regels voor pensioenen afgesproken. Dat hebben zij gedaan omdat onze samenleving in de afgelopen jaren behoorlijk is veranderd. Bovendien zijn de meeste pensioenen jarenlang nauwelijks of helemaal niet verhoogd. Met de nieuwe regels voor pensioen kunnen pensioenfondsen de resultaten van hun beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Omgekeerd werkt het ook: als het financieel tegenzit, kunnen de pensioenen worden verlaagd. Wel biedt de Wet toekomst pensioenen de mogelijkheid om schommelingen zo veel mogelijk op te vangen. Nu gaan uw werkgever en de vakbonden afspraken maken om te komen tot een nieuwe pensioenregeling. Dit geldt ook voor het cabinepersoneel en de piloten.

Wanneer komt er een nieuwe pensioenregeling?

Hoewel de Wet toekomst pensioenen al op 1 juli 2023 is ingegaan, verandert er nu nog niets aan uw pensioen. Er zijn nog veel stappen te zetten voordat de nieuwe pensioenregeling ingaat. Tot die tijd blijft u pensioen geregeld op basis van de huidige pensioenregeling. Het duurt nog tot zeker 1 januari 2026 voordat de nieuwe pensioenregeling ingaat.

Wat willen de werkgever, de vakbonden en het pensioenfonds?

Door de nieuwe regels voor pensioen moeten uw werkgever en de vakbonden de huidige pensioenregeling aanpassen. Binnen de mogelijkheden die de nieuwe regels bieden willen zij een evenwichtig resultaat voor alle deelnemers. Waar mogelijk willen zij aansluiten bij de huidige regeling. Het pensioenfonds gaat niet over de arbeidsvoorwaardelijke afspraken, maar beoordeelt of de afspraken uitvoerbaar zijn en of ze evenwichtig zijn voor alle deelnemersgroepen.

 

Belangrijkste veranderingen op een rij

Tijdlijn

Het pensioenakkoord is gesloten en uitgewerkt in een conceptwetsvoorstel.

Het wetsvoorstel gaat naar de Tweede Kamer en daarna naar de Eerste Kamer. Als zij het voorstel goedkeuren, gaan de nieuwe regels voor pensioen in.

De Eerste en Tweede Kamer hebben de Wet toekomst pensioenen goedgekeurd. 

Vanaf 1 september 2023 bespreken uw werkgever en de vakbonden hoe de nieuwe pensioenregeling bij KLM er exact uit komt te zien. Ook de Vereniging van Gepensioneerden (VG-KLM) mag input geven. 

Uw werkgever en de vakbonden hebben afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling. Deze afspraken staan in het transitieplan uitgewerkt. 

Het bestuur beoordeelt of de afspraken passen binnen de wettelijke kaders en het beleid van het fonds en of ze uitvoerbaar zijn. Daarbij bekijkt het bestuur ook of de belangen van alle betrokkenen evenwichtig behartigd zijn. 

Het pensioenfonds gaat de nieuwe pensioenregeling uitwerken en zorgen voor de administratieve invoering. In deze periode kunnen we u ook meer vertellen over wat de nieuwe regeling voor u gaat betekenen.

De beoogde ingangsdatum voor de nieuwe pensioenregeling is 1 januari 2026.

De uiterste datum waarop de nieuwe regeling ingevoerd moet zijn is 1 januari 2028.

Wie kijken er mee?

Verschillende partijen kijken mee en zorgen ervoor dat de belangen van de verschillende groepen goed worden vertegenwoordigd. De vakbonden zijn er voor alle deelnemers, of ze nu pensioen opbouwen, opgebouwd hebben of al een pensioen ontvangen. Dit geldt ook voor het bestuur van het fonds, daarin zitten vertegenwoordigers van zowel de werkgever, werknemers als gepensioneerden.

Binnen het pensioenfonds beoordeelt het Verantwoordingsorgaan het beleid en de evenwichtigheid, terwijl de Raad van Toezicht onder andere toezicht houdt op de beheersing van de risico’s en de afweging van evenwichtigheid door het bestuur. Daarnaast speelt ook de gepensioneerdenvereniging een rol, die mag input geven op een moment dat het er nog toe doet. Kortom, er wordt vanuit verschillende gezichtspunten meegedacht over de nieuwe pensioenregeling.

Henk

Iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen

Er wordt hard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen. Wat gebeurt er allemaal en wanneer merkt u er iets van? Henk Bosscher, bestuurslid van het pensioenfonds, en Rita van Ewijk, programma directeur van uitvoerder Blue Sky Group (BSG) praten ons bij over de voorbereidingen.

Wij houden u op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen van de nieuwe pensioenregeling? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief NWSflits om actuele informatie te ontvangen. Log in op MijnKLMPensioen en ga naar Mijn gegevens om u met één klik aan te melden. 

Aanmelden NWSflits