Nieuwe pensioenregeling

We gaan naar een nieuwe pensioenregeling

De overheid heeft vanaf 1 juli 2023 nieuwe regels voor pensioen. Door deze nieuwe regels gaat uw pensioenregeling veranderen. KLM en de vakbonden zijn nu aan zet. Samen gaan zij namelijk de nieuwe pensioenregeling vormgeven. Het pensioenfonds gaat niet over de inhoud van deze nieuwe regeling, maar is wel nauw betrokken en staat KLM en de vakbonden bij met informatie en advies.

Waarom komt de overheid met nieuwe regels voor pensioen?

1. Duidelijker en persoonlijker pensioen
Het is nu voor veel mensen niet duidelijk hoeveel ze betalen voor hun pensioen en hoeveel ze opbouwen. Met de nieuwe regels bouwt iedereen pensioen op via een premieregeling. In deze premieregeling staat vast hoeveel geld (premie) u en uw werkgever in uw pensioen stoppen. Premie en rendement kunt u dan zien in een persoonlijk overzicht. 

2. Pensioen kan sneller omhoog dan nu
Als het goed gaat met de economie, dan gaat het pensioen via uw werkgever nu soms niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. De nieuwe regels zorgen ervoor dat dit pensioen meebeweegt: als het goed gaat met de economie, dan kan uw pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch slechter? Dan kan het pensioen ook omlaaggaan. 

De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de bewegingen minder groot worden als u (bijna) met pensioen bent. Want het pensioen van een jongere werknemer heeft meer tijd om tegenvallers in de beleggingen op te vangen dan dat van oudere werknemers.

3. Pensioen sluit beter aan op uw loopbaan
Mensen wisselen steeds vaker van baan, stoppen een tijd met werken of beginnen voor zichzelf. De pensioenregels passen daar nu niet goed bij. Ook daarom komen er nieuwe regels. Bouwt u geen pensioen meer op via een werkgever of krijgt u een andere pensioenregeling? Dan ziet u straks beter wat dit betekent voor de hoogte van uw pensioen.

 

Tijdlijn

Wij houden u op de hoogte

Er moet nog veel worden uitgewerkt en keuzes worden gemaakt. Dat duurt nog een paar jaar. Zodra duidelijk is welke impact de veranderingen hebben op uw pensioen brengen we u hier vanzelfsprekend van op de hoogte.

Wilt u eerder al worden geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen richting de nieuwe pensioenregeling? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief NWSflits om actuele informatie te ontvangen. Log in op MijnKLMPensioen en ga naar Mijn gegevens om u met één klik aan te melden. 

Aanmelden NWSflits

Ik ontvang nog geen pensioen en wil meer weten over wat de nieuwe regels voor mij betekenen.

 • Het pensioenakkoord is de afspraak die de overheid samen met werkgevers en vakbonden in 2019 heeft gemaakt over de toekomst van ons pensioenstelsel. Sindsdien heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt aan de nieuwe regels voor pensioen.

 • Onze samenleving is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Zo worden mensen  steeds ouder en werken mensen over het algemeen vaak niet meer hun hele leven bij één werkgever. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel mee verandert. Daarom heeft de overheid samen met werkgevers en vakbonden een pensioenakkoord gesloten met nieuwe regels voor pensioen en AOW. Om de nieuwe regels door te kunnen voeren moet de pensioenwet worden aangepast. Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend.

 • De nieuwe regels voor pensioen zijn per 1 juli 2023 ingegaan, maar het duurt veel langer voordat de pensioenregeling hierop is aangepast. KLM, vakbonden en het pensioenfonds krijgen nog een paar jaar de tijd om de nieuwe afspraken specifiek te maken voor de eigen pensioenregeling en om de uitvoering hiervan voor te bereiden. De invoering moet uiterlijk 1 januari 2028 geregeld zijn.

 • Voorlopig verandert er nog niks. Uw pensioenopbouw en pensioenuitkering blijven we uitvoeren volgens de huidige pensioenregeling. Zodra de nieuwe wet er is, maken KLM en de vakbonden nieuwe afspraken. Als die er zijn, komt er een nieuwe pensioenregeling.

Ik ontvang al pensioen en wil meer weten over wat de nieuwe regels voor mij betekenen.

 • Ja, ook als u al pensioen ontvangt krijgt u te maken met nieuwe regels voor uw pensioen. Wat die nieuwe regels betekenen voor uw uitkering, is nog niet bekend. KLM en de vakbonden gaan hier de komende jaren afspraken over maken. Ook de Vereniging van Gepensioneerden wordt gehoord.

 • Nee, deelnemers kunnen niet persoonlijk iets doen. KLM en de vakbonden maken de keuze of de opgebouwde rechten en aanspraken op pensioen onder de nieuwe pensioenregeling komen te vallen. Dit wordt ook wel ‘invaren’ genoemd. Alle regelgeving rondom de nieuwe pensioenregels en het invaren staan in het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (WTP). In de WTP is geen individueel bezwaarrecht opgenomen. Dit betekent dat deelnemers niet persoonlijk kunnen kiezen of de nieuwe regels ook voor hun pensioen gaan gelden.

  Er zijn twee verenigingen die de belangen van KLM-gepensioneerden behartigen. Hiervan kunnen KLM-gepensioneerden lid worden. 

  • de Vereniging Gepensioneerden KLM VG-KLM (VG-KLM). U kunt de vereniging bereiken via www.vg-klm.nl.  Deze vereniging heeft, op grond van haar ledental, het zogeheten hoorrecht. Zij krijgt de gelegenheid om  aan KLM en de werknemersorganisaties haar oordeel te geven over de voorgenomen afspraken;
  • de Vereniging belangenbehartiging Gepensioneerden Algemeen Pensioenfonds KLM. U kunt de vereniging bereiken via mail op h.gelderen4@upcmail.nl.
 • Het zal wel nog enige tijd duren voordat wij u kunnen laten zien wat de veranderingen voor uw pensioenuitkering betekenen. Uiterlijk 1 januari 2028 is de pensioenregeling aangepast. We begrijpen dat dit een onzekere tijd is. De komende periode bepalen KLM en de vakbonden, in nauw contact met het pensioenfonds, hoe de nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien. Zij zullen toezien op een evenwichtige uitkomst voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Zodra keuzes zijn gemaakt, ontvangt u hier meer informatie over.

Welke partijen behartigen de belangen van de (oud-)deelnemers en pensioengerechtigden?

Er zijn twee verenigingen die de belangen van KLM-gepensioneerden behartigen. Hiervan kunnen KLM-gepensioneerden lid worden. 

 • de Vereniging Gepensioneerden KLM VG-KLM (VG-KLM). U kunt de vereniging bereiken via www.vg-klm.nl.  Deze vereniging heeft, op grond van haar ledental, het zogeheten hoorrecht. Zij krijgt de gelegenheid om  aan KLM en de werknemersorganisaties haar oordeel te geven over de voorgenomen afspraken;
 • de Vereniging belangenbehartiging Gepensioneerden Algemeen Pensioenfonds KLM. U kunt de vereniging bereiken via mail op rahovener@multiweb.nl of schriftelijk op Rode Lynx 28, 1704TP Heerhugowaard t.a.v. de heer R.A. Hovener.

Naast de verenigingen kunt u zich ook wenden tot een werknemersorganisatie van KLM grondpersoneel. Deze organisaties hebben ook tot doel de belangen te vertegenwoordigen van alle deelnemers van het fonds: 

 • CNV Vakmensen (CNV), te bereiken via www.cnvvakmensen.nl
 • Vakbond De Unie (De Unie), te bereiken via www.unie.nl
 • Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), te bereiken via www.fnv.nl
 • Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Technici (NVLT), te bereiken via nvlt.org; en
 • Vereniging van KLM Professionals (VKP), te bereiken via www.vkp-belang.nl.