Omrekenfactoren

Voor de berekening van uw pensioenuitkering gebruiken wij omrekenfactoren

Deze factoren worden jaarlijks vastgesteld en kunnen daardoor elk jaar wijzigen. Ze zijn gebaseerd op onder meer de stand van de rente en de levensverwachting. Uw pensioenuitkering wordt uiteindelijk berekend met de factoren die gelden per de datum dat u met pensioen gaat. Daarom kan een berekening die u hebt gemaakt met de factoren van vorig jaar anders uitpakken wanneer u de berekening maakt met de factoren van dit jaar. U vindt de factoren in het pensioenreglement.

Rekenen met verschillende pensioenpotjes 

De meeste deelnemers aan deze pensioenregeling hebben pensioen opgebouwd in verschillende pensioenregelingen met verschillende pensioenleeftijden: 63, 65, 67 en 68 jaar. Als u met pensioen gaat rekenen wij deze verschillende pensioenen om naar één pensioen met één pensioenleeftijd. Hiervoor gebruiken we omrekenfactoren. Met deze factoren kunnen we de verschillende `pensioenpotjes´ dus omrekenen naar uw gewenste pensioenleeftijd.

Gaat u bijvoorbeeld met 66 jaar met pensioen, dan wordt uw opgebouwde pensioen:

  • met pensioenleeftijd 63 jaar met 3 jaar uitgesteld.
  • met pensioenleeftijd 65 met 1 jaar uitgesteld.
  • met pensioenleeftijd 67 jaar met 1 jaar vervroegd.
  • met pensioenleeftijd 68 jaar met 2 jaar vervroegd. 

Klik hier voor een voorbeeldberekening. Bij vervroegde pensionering en deeltijdpensioen vindt de herbereking van de verschillende `pensioenpotjes´ op een vergelijkbare manier plaats. 

AOW-leeftijd op uw Uniform Pensioenoverzicht
Op uw Uniform Pensioenoverzicht dat u jaarlijks ontvangt worden de verschillende pensioenleeftijden omgerekend naar één pensioenleeftijd: de AOW-leeftijd. Dat is namelijk de leeftijd waarop u uiterlijk met pensioen gaat. Ook bij deze berekening wordt gebruik gemaakt van omrekenfactoren, waardoor het ene jaar een andere bedrag op uw UPO kan staan dan het jaar daarop.

Ruilen ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen
Wanneer u met pensioen gaat kunt u ervoor kiezen om nabestaandenpensioen om te ruilen voor ouderdomspensioen of andersom. Hierbij worden ook omrekenfactoren gebruikt.