Nieuws

Nieuwe omrekenfactoren per 1 januari 2022

27 juni 2021

Rond 1 januari 2022 met pensioen: dan hebt u te maken met nieuwe omrekenfactoren. Uw pensioenregeling biedt diverse keuzemogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan en uw ouderdomspensioen omzetten in extra nabestaandenpensioen. Voor het berekenen van deze keuzes gebruikt het pensioenfonds omrekenfactoren. Deze factoren zijn gebaseerd op onder meer de stand van de rente en de levensverwachting. Per 1 januari 2022 wijzigen deze omrekenfactoren.

Kijk in MijnKLMPensioen naar uw pensioenuitkering
Kijk in MijnKLMPensioen om te zien wat dit voor u betekent. In Mijn planner ziet u vanaf half juli het effect van de nieuwe omrekenfactoren op uw pensioenuitkering. Als u uw pensioendatum voor of op 1 januari 2022 kiest, wordt uw pensioenuitkering berekend op basis van de huidige omrekenfactoren. Kiest u uw pensioendatum na deze datum dan gelden de nieuwe omrekenfactoren. Bepaal of u uw pensioendatum voor of na 1 januari 2022 wilt en bespreek met HR KLM of dat mogelijk is. Bij het vaststellen van de factoren die we gebruiken om uw pensioen uit te rekenen als u eerder met pensioen wilt, zijn dezelfde uitgangspunten gebruikt als bij het vaststellen van de factoren die we gebruiken om alle pensioenen uit te stellen naar 68 jaar. Hiermee zorgen wij ervoor dat u door deze omrekening niet iets verdient of verliest.