Nieuws

Nieuwe omrekenfactoren per 1 januari 2023

8 juli 2022

Rond 1 januari 2023 met pensioen: dan hebt u te maken met nieuwe omrekenfactoren. Uw pensioenregeling biedt diverse keuzemogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan en uw ouderdomspensioen omzetten in extra nabestaandenpensioen. Voor het berekenen van deze keuzes gebruikt het pensioenfonds omrekenfactoren. Deze factoren zijn gebaseerd op onder meer de stand van de rente en de levensverwachting. Per 1 januari 2023 wijzigen deze omrekenfactoren. Dit hebben we vandaag in Mijn planner verwerkt. 

Omrekenfactoren hebben invloed op de hoogte van uw pensioenuitkering

Ben u van plan rond 1 januari 2023 met pensioen te gaan? Kijk in MijnKLMPensioen om te zien wat het gevolg is van de nieuwe omrekenfactoren.

Ga hiervoor naar Mijn planner en kies hier een pensioendatum voor of op 1 januari 2023. Dan wordt uw pensioenuitkering berekend op basis van de huidige omrekenfactoren. Kiest u een pensioendatum na 1 januari 2023? Dan gelden de nieuwe omrekenfactoren. Bepaal aan de hand van de uitkomsten of u uw pensioendatum dus voor of na 1 januari 2023 wilt en bespreek met HR KLM of dat mogelijk is.

Wat zijn omrekenfactoren?

Bij het vaststellen van de factoren die we gebruiken om uw pensioen uit te rekenen als u eerder met pensioen wilt, zijn dezelfde uitgangspunten gebruikt als bij het vaststellen van de factoren die we gebruiken om alle pensioenen uit te stellen naar 68 jaar. Hiermee zorgen wij ervoor dat u door deze omrekening niet iets verdient of verliest.

Omrekenfactoren 2023