Pensioen 123 Laag 2

Eerder met pensioen of deeltijdpensioen

U kunt met pensioen tussen 55 jaar en uw AOW-leeftijd. De standaard pensioenleeftijd in uw pensioenregeling is 68 jaar, of eerder als uw AOW-leeftijd voor 68 jaar ligt. U kunt uw pensioen niet later dan uw AOW-datum laten ingaan. 

U kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan of om met deeltijdpensioen te gaan. Als u eerder met pensioen gaat of deeltijdpensioen opneemt wordt uw pensioen lager. Bespreek met uw werkgever als u eerder wilt stoppen of met deeltijdpensioen wilt gaan. Werkt u bij KLM? Dan geeft KLM uw eerdere pensioendatum door aan het pensioenfonds. Bent u niet meer in dienst bij KLM? Geef dan zelf uw aangepaste pensioendatum door aan het pensioenfonds.  Bereken via Mijn planner of eerder te stoppen met werken en deeltijdpensioen interessant voor u is. 

Hier moet u aan denken bij het bepalen van uw pensioendatum

  • De keuze is eenmalig. Als u uw pensioendatum eenmaal gekozen hebt dan is die definitief. 
  • Het pensioenfonds gebruikt omrekenfactoren voor het berekenen van uw pensioen. Deze factoren worden jaarlijks vastgesteld en kunnen dus wijzigen. Dit heeft invloed op de hoogte van uw pensioen.

Bekijk in de video hiernaast de keuzes die u hebt rondom uw pensionering. 

Tijdelijke Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) en uw pensioen

De tijdelijke Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) is een van de vrijwillige regelingen die wordt aangeboden vanwege KLM Herstructurering. Alle informatie over de RVU vindt u op MyKLM. Uw vragen over de RVU kunt u het beste met de HR-afdeling van KLM bespreken. In deze infographic staan de belangrijkste gevolgen voor uw pensioen.

Veelgestelde vragen

U kunt vanaf uw 55ste met pensioen. Let er wel op dat als u eerder met pensioen gaat, uw pensioenuitkering ook lager wordt.

Overleg eerst met uw werkgever over uw wens om eerder met pensioen te gaan. Werkt u bij KLM? Dan geeft KLM uw eerdere pensioendatum door aan het pensioenfonds. Bent u niet meer in dienst bij KLM, geef dan zelf uw eerdere pensioendatum door aan het pensioenfonds. U kunt in Mijn planner zien wat vervroegd pensioen en deeltijdpensioen financieel betekent.

U bouwt minder pensioen op en het pensioen wordt over een langere periode uitgekeerd, daarom is het maandelijkse bedrag dat u ontvangt lager dan wanneer u langer doorwerkt en meer pensioen opbouwt.

Bereikt u binnen anderhalf jaar uw pensioenleeftijd? Of wilt u eerder stoppen met werken en met pensioen? Dan raden wij u aan een Pensioen In Zichtdag te bezoeken. Tijdens een Pensioen In Zichtdag krijgt u een algemeen beeld van wat u kunt verwachten wanneer u uit dienst gaat bij KLM en uw pensioen ingaat. Daarnaast nemen we de verschillende keuzemogelijkheden bij pensionering met u door, zoals deeltijdpensioen, de verhouding ouderdoms- en nabestaandenpensioen, het voortzetten van uw Anw-hiaatverzekering en hoog-/laagpensioen.

Omrekenfactoren zijn getallen die we gebruiken om uw pensioen om te rekenen wanneer u bepaalde keuzes maakt. Deze omrekenfactoren zijn onder andere gebaseerd op hoe oud we gemiddeld worden en de stand van de rente. De omrekenfactoren worden jaarlijks vastgesteld en kunnen dus wijzigen. Daarom kan een berekening die u hebt gemaakt met de factoren van vorig jaar anders uitpakken wanneer u de berekening maakt met de factoren van dit jaar. U vindt de factoren in het pensioenreglement . Daar heten dit factoren. Ze staan in bijlage 1.

Het werken of bijverdienen na vervroegde pensionering kan fiscale gevolgen hebben en hangt af van de ingangsdatum van uw pensioen. De Belastingdienst stelt voorwaarden aan het eventueel bijverdienen of doorwerken bij een ander (of eigen) bedrijf.

Binnen 10 jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen
Gaat u binnen tien jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen dan kunt u ergens anders inkomen verwerven zonder dat dit gevolgen heeft voor uw pensioenuitkering.

Méér dan 10 jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen
Gaat u eerder dan tien jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen, dan is bijverdienen of doorwerken bij een ander (of eigen) bedrijf niet toegestaan. Het pensioenfonds zal in dat geval een schriftelijke verklaring vragen waarin u verklaart dat het arbeidzame leven bij de ingangsdatum van het pensioen volledig wordt beëindigd en u niet meer de intentie hebt om weer betaalde werkzaamheden te gaan verrichten.

Als u naast uw huidige dienstverband bij KLM nog een tweede bron van inkomsten hebt vanuit een andere baan of (eigen) onderneming, dan kan u het KLM pensioen wel vervroegd laten ingaan en tegelijkertijd uw tweede bron van inkomsten aanhouden. Belangrijke voorwaarde daarbij is wel dat u het pensioen ontvangt voor het gedeelte dat u minder werkt, en dat u er niet extra bij kunt gaan werken.

Zorg dat u dit goed van tevoren uitzoekt en neem als u meer wilt weten over de fiscale gevolgen van bijverdienen of doorwerken na pensionering contact op met de Belastingdienst.