Nieuws

Rond 1 januari 2024 met pensioen: dan hebt u te maken met nieuwe omrekenfactoren

3 juli 2023

Uw pensioenregeling biedt diverse keuzemogelijkheden, zoals eerder met pensioen gaan, uw ouderdomspensioen omzetten in extra nabestaandenpensioen of variatie in de hoogte van uw ouderdomspensioen. Voor het berekenen van deze keuzes gebruikt het pensioenfonds omrekenfactoren. Deze factoren zijn gebaseerd op onder meer de stand van de rente en de levensverwachting. Per 1 januari 2024 wijzigen deze omrekenfactoren. Dit hebben we vandaag in Mijn planner verwerkt. 

Omrekenfactoren hebben invloed op de hoogte van uw pensioenuitkering
Ben u van plan rond 1 januari 2024 met pensioen te gaan? Kijk in MijnKLMPensioen om te zien wat het gevolg is van de nieuwe omrekenfactoren. Ga hiervoor naar Mijn planner en kies hier een pensioendatum voor of op 1 januari 2024. Dan wordt uw pensioenuitkering berekend op basis van de huidige omrekenfactoren. Kiest u een pensioendatum na 1 januari 2024? Dan gelden de nieuwe omrekenfactoren. Bepaal aan de hand van de uitkomsten of u uw pensioendatum dus voor of na 1 januari 2024 wilt en bespreek met HR KLM of dat mogelijk is.

Wat zijn omrekenfactoren?
Als u eerder met pensioen gaat, dan wordt uw ouderdomspensioen langer uitgekeerd. Met de omrekenfactoren zorgen we ervoor dat u door deze omrekening niet iets verdient of verliest. Dit principe geldt ook voor de andere omrekeningen.

Geldigheidsduur omrekenfactoren?
Eerder golden de omrekenfactoren voor een heel jaar. Vanwege de forse rentestijging in 2022 wil het bestuur de mogelijkheid hebben om eerder te kunnen bijsturen. Als de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan het bestuur de omrekenfactoren voortaan halfjaarlijks wijzigen.

PIZ

Pensioen In Zicht 

Bereikt u over ongeveer een jaar uw pensioenleeftijd? Of wilt u eerder stoppen met werken en met pensioen? Dan nodigen wij u uit voor een Pensioen In Zicht webinar of Pensioen In Zichtdag.

Tijdens een Pensioen In Zicht bijeenkomst hoort u wat er verandert zodra u met pensioen gaat en welke keuzes u kunt maken. Ook kunt u vragen stellen en ervaringen uitwisselen met collega’s die ook met pensioen gaan.