Nieuws

Overbruggingsplan voor soepelere indexatieregels

4 juli 2024

Het fonds heeft een zogenaamd overbruggingsplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).  Zo kunnen we gedurende de transitie gebruikmaken van soepelere regels om de pensioenen aan te passen aan de mogelijke stijging van de prijzen. De soepelere regels worden ook wel het transitie-FTK genoemd. 

Pensioenen eerder indexeren dankzij soepelere regels

Het fonds kan, door gebruik te maken van de soepelere regels, bij een lagere beleidsdekkingsgraad al volledig indexeren. Dit betekent niet dat het al zeker is dat we eind dit jaar gaan indexeren en de pensioenen kunnen verhogen. Dat hangt in de eerste plaats af van de stijging van de prijzen eind oktober. Daarnaast is de beleidsdekkingsgraad van november 2024 van belang.

Gevolgen indexeren op vermogen en de pensioenen

Het indexeren van pensioenen kost geld. Hierdoor daalt het vermogen van het fonds. Hierdoor is er bij de overgang naar de nieuwe regeling op 1 januari 2026 minder vermogen om te verdelen. Indexeren en minder vermogen om te verdelen is voor jongere deelnemers iets minder gunstig dan voor oudere deelnemers. Maar dit verschil is beperkt. Jongere deelnemers hebben namelijk nog een langere tijd voordat ze met pensioen gaan. De kans dat zij in die periode dit nadeel goed kunnen maken is aanzienlijk. De daling van het vermogen vergroot overigens de kans op het korten van de pensioenen. Ook moet het fonds eerder korten als er gebruikgemaakt wordt van de soepelere regels.   

Bekijk in de veelgestelde vragen en antwoorden over het overbruggingsplan voor een uitgebreide toelichting op de gevolgen voor de verschillende deelnemersgroepen.  
 

Koopkracht op peil houden belangrijk

Bestuurslid namens de pensioengerechtigden, Hans de Roos: “De teleurstelling over het uitblijven van de indexatie per 1 januari 2024 ligt nog vers in het geheugen. Het prijspeil eind oktober was officieel weliswaar gedaald, maar dat voelde bij het boodschappen doen toch anders. Met het indienen van het overbruggingsplan zorgt het fonds ervoor dat we eind dit jaar eerder volledig kunnen indexeren. Helaas biedt dit nog geen zekerheid voor indexatie, daarvoor zijn we nog steeds afhankelijk van de inflatiecijfers. Maar de soepelere regels geven ons wel de kans de pensioenen volledig te verhogen als het prijspeil is gestegen.”
 

Hans de Roos

Indexatie afhankelijk van de stijging van de prijzen en financiële positie

Stijgen de prijzen in de periode tussen oktober 2023 en oktober 2024 niet, zoals vorig jaar het geval was? Dan kunnen we, zelfs met de soepelere regels, de pensioenen niet verhogen. Daarnaast is de financiële positie van het fonds belangrijk. Staat de beleidsdekkingsgraad eind november onder de 105%, dan mogen we niet indexeren. Dat is ook het geval als de beleidsdekkingsgraad of de actuele dekkingsgraad na indexatie onder de 105% zakt.

Het bestuur wil daarnaast dat het fonds met een goede dekkingsgraad overstapt naar de nieuwe pensioenregeling om onze doelstellingen te realiseren. De dekkingsgraad moet voor de transitie minimaal 104% zijn. Zakt de dekkingsgraad onder dit niveau? Dan gaan de werkgever en de vakbonden weer in overleg met elkaar voor een oplossing. Bijvoorbeeld de transitie met één of twee jaar uitstellen. Zakt de dekkingsgraad in die periode onder de 104%, dan moeten we einde van het jaar korten. 

 

Bijlage Grootte
214.88 kB

Vragen?

Hebt u vragen over het overbruggingsplan, de verhogingen van het pensioen of de overgang naar de nieuwe pensioenregeling? Dan helpen wij u hier graag bij. U vindt hier meer informatie, maar u kunt ook contact met ons opnemen.