Nieuws

Onderzoek naar tussentijdse indexatie afgerond

23 april 2024

Het is om verschillende redenen helaas geen optie om de pensioenen per 1 juli 2024 tussentijds te indexeren. Het bestuur van het pensioenfonds heeft deze mogelijkheid op verzoek van de VG-KLM zorgvuldig onderzocht. Aanleiding was de teleurstelling van de VG-KLM en veel gepensioneerde deelnemers over besluit van het pensioenfonds om per 1 januari 2024 geen indexatie toe te kennen.

Begrip voor emotie

Wij hebben alle begrip voor de teleurstelling en ontevredenheid van deelnemers en de VG-KLM, nu bijvoorbeeld de prijzen voor de dagelijkse boodschappen nog steeds hoog zijn. In zo’n situatie is het uitblijven van indexatie een moeilijk te accepteren boodschap. Voor het indexatiebesluit van eind 2023 moest het pensioenfonds kijken naar de inflatie in de twaalf maanden tot eind oktober 2023. En in die periode was de inflatie negatief, vooral door de daling van de energieprijzen na een eerdere piek. Volgens de huidige regels was er daarom geen ruimte voor indexatie. 

Tussentijdse indexatie niet realistisch

Het pensioenfonds vindt het belangrijk om te indexeren en zo de koopkracht en de pensioenopbouw van de deelnemers zoveel mogelijk op peil te houden. Daarbij geldt dat indexatie evenwichtig en financieel verantwoord moet zijn, binnen de geldende wet- en regelgeving. Een tussentijdse indexatie per 1 juli 2024 is volgens het bestuur om de volgende redenen niet realistisch:

  • De tussentijdse indexatie zou moeten worden gebaseerd op de inflatie tussen oktober 2023 en april 2024. Tot en met vorige maand was de inflatie 0,2%, dus zou de tussentijdse indexatie zeer bescheiden zijn.
  • Volgens de regels waaraan het pensioenfonds zich moet houden is een volledige indexatie alleen toegestaan als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 137%. Per maart 2024 was die dekkingsgraad 132,8%. Een volledige tussentijdse indexatie is daarom niet toegestaan. 
  • Voor een tussentijdse indexatie zou een wijziging van het pensioenreglement en van de uitvoeringsovereenkomst nodig zijn. Een tussentijdse indexatie kost dus veel tijd en maakt bovendien de toch al complexe en arbeidsintensieve overgang naar het nieuwe stelsel extra ingewikkeld.
     

Besluit indexatie 2025 volgt eind 2024

In de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel hebben pensioenfondsen meer ruimte voor (volledige) indexatie van de pensioenen. Het besluit daarover wordt eind 2024 genomen. Het pensioenfonds zal extra aandacht besteden aan de duidelijkheid en toon van de communicatie van het indexatiebesluit, en daarbij graag gebruik maken van de input van de VG-KLM.
 

Vertrouwen is cruciaal

Het vermogen van het pensioenfonds komt toe aan de deelnemers. Het bestuur spant zich maximaal in om het pensioenvermogen verstandig, verantwoord en evenwichtig te beheren en zo, met een horizon van tientallen jaren te kunnen blijven zorgen voor een goed pensioen. Daarbij past dat het pensioenfonds financieel gezond aan de start wil staan van overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Ook de huidige wereldwijde onrust vraagt aandacht voor onze financiële positie. We kijken dus naar het totaalbeeld, naar vandaag én de langere termijn. Daarmee dienen we naar onze overtuiging het beste de belangen van al onze deelnemers. Dat is de basis voor duurzaam vertrouwen. Het bestuur is graag bereid om de dialoog met de VG-KLM voort te zetten.