Nieuws

Terugblik op een uitdagend jaar in het jaarverslag 2023

27 juni 2024

Voor het pensioenfonds was 2023 zowel in als buiten de pensioensector een uitdagend jaar. We hadden te maken met groeiende geopolitieke spanningen en de effecten daarvan op de financiële markten. Daarnaast is het ontwerp en de invoering van de nieuwe pensioenregeling  een groot en complex project. Dit vraagt van het pensioenfonds een goed georganiseerd proces. 

Inflatie en renteverhoging impact op de dekkingsgraad

Het jaar 2023 stond in het teken van drie thema’s: inflatie, financiële stabiliteit en groei. Sinds het einde van de coronapandemie is inflatie terug van weggeweest. Centrale banken reageerden met een ongekend aantal renteverhogingen. Hoewel de piekinflatie eind 2022 werd bereikt, bleek prijsstabiliteit in 2023 nog ver weg. Per saldo liggen de voor het pensioenfonds relevante renteniveaus per eind 2023 op een lager niveau dan per eind 2022. Dit heeft directe (negatieve) impact op onze dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad per eind december was 131,7%, iets lager dan de stand van een jaar eerder (134,4%). In 2023 zijn de prijzen van sommige producten en diensten gestegen, maar was de inflatie in totaal negatief. Hierdoor zijn de pensioenen per 1 januari 2024 gelijk gebleven. 

Instabiliteit speelt steeds grotere rol

Ook geopolitieke (in)stabiliteit speelt een steeds grotere rol in het afgelopen jaar. De Russische oorlog in Oekraïne, de spanningen tussen China en Taiwan en het conflict tussen Israël en Hamas geven allemaal onzekerheden waar financiële markten niet van houden. Bovendien vergroten deze ontwikkelingen de kans op economische fragmentatie. Daar zagen we afgelopen jaar al tekenen van met inflatie in de VS, stagflatie in Europa en deflatie in China.

 

Jaarverslag 2023

Onderweg naar een nieuwe pensioenregeling

Het ontwerp en de invoering van de nieuwe pensioenregeling is een groot en complex project. Dit vraagt van het pensioenfonds een goed georganiseerd proces, in samenwerking met het AVO, het Verantwoordingsorgaan, de Raad van Toezicht, de sleutelfunctiehouders en met de uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group. Dit traject is al in 2022 gestart met een verkenningsfase waarin veel aandacht is besteed aan het  verwerven van inzicht in de mogelijkheden van en keuzes in de nieuwe wetgeving. Na de verkenningsfase is gestart met een verdiepingsfase die medio 2023 is afgerond. In de verdiepingsfase zijn onder meer de effecten en consequenties van verschillende keuzes die de nieuwe wetgeving biedt, onderzocht. Deze inzichten waren nodig voor zowel AVO-partijen als het pensioenfonds om goed invulling te kunnen geven aan hun rol in het komen tot een nieuwe pensioenregeling voor het pensioenfonds.

 

Bijlage Grootte
2.42 MB