Nieuws

Toelichting op het indexatiebesluit

26 januari 2024

Het bestuur heeft in december 2023 laten weten dat er geen indexatie plaatsvindt. Hierop hebben we veel reacties ontvangen van teleurgestelde deelnemers. Wij realiseren ons dat de prijzen voor bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen nog steeds hoog zijn, waarmee wij deze teleurstelling begrijpen en deze reacties serieus nemen. Graag geven wij daarom meer toelichting hoe wij tot dit besluit zijn gekomen.

Het indexatiebesluit van eind 2023 was geen eenvoudige exercitie. Integendeel, het bestuur heeft in verschillende bijeenkomsten uitvoerig gesproken en een nauwgezette afweging gemaakt. Hierbij hebben alle denkbare overwegingen een rol gespeeld, waaronder het nog steeds hoge prijspeil.

Wij vinden het belangrijk om te indexeren en doen dit zoveel mogelijk binnen het kader van evenwichtigheid, verstandig financieel beleid en de regels van het wettelijke Financieel Toetsingskader.

De afgelopen twee jaar was een bijzondere periode met hoogoplopende inflatie. In 2022 was de inflatie hoog door de gestegen energieprijzen. Het fonds was in staat om een hoge indexatie van 11,39% toe te kennen zoals die nog niet eerder is voorgekomen. In 2023 zijn de prijzen van sommige goederen gestegen, maar was de inflatie in totaal negatief. Dit kwam, omdat de energieprijzen weer sterk gedaald zijn. Volgens de huidige regels was er daarom geen ruimte voor indexatie. Over de afgelopen twee jaar heeft het fonds ruim 3/4e van de inflatie kunnen indexeren en ligt daarmee minimaal in lijn met andere pensioenfondsen.

Vanwege de overgang naar het nieuwe stelsel heeft de wetgever wel extra ruimte gegeven om te indexeren. Het bestuur had de mogelijkheid eind 2023 om de indexatie van 2022 te herzien. Een extra indexatie verlaagt de dekkingsgraad, waardoor de risico’s op invaren naar het nieuwe stelsel toenemen en zorgt voor een toenemende complexiteit door terugwerkend te moeten corrigeren. Dit zijn in deze tijd extra aspecten die het bestuur moet meewegen.

Naast het zoveel mogelijk willen indexeren vindt het bestuur een verstandig financieel beleid in het belang van alle deelnemers belangrijk. Consistent handelen binnen het beleid hoort daarbij. Dit betekent dat wij ervoor hebben gekozen om niet met terugwerkende kracht de indexatie van eind 2022 te herzien.  

Het fonds staat er gelukkig goed voor, maar er spelen momenteel wereldwijd risicovolle ontwikkelingen. Er is daarom een sterke financiële positie nodig om mogelijke klappen op te kunnen vangen. En dat is nodig om zonder strubbelingen op een evenwichtige manier over te kunnen naar de nieuwe pensioenregeling. Het bestuur hecht eraan om met de nieuwe pensioenregeling een goede start te maken. De forse buffer die we hebben stelt ons straks in staat om, zelfs bij enige tegenwind op de financiële markten, nog onevenwichtigheden te repareren, pensioenen te verhogen, mogelijke verlagingen te beperken en historische achterstanden in te halen. 

Veelgestelde vragen

Invaren houdt in dat al het pensioenvermogen wordt omgezet naar het nieuwe stelsel.

Elk jaar beoordeelt het bestuur of de financiële positie van het fonds goed genoeg is om uw pensioen aan te passen aan de stijging van de prijzen. Dit noemen wij indexatie.