Blog

Het pensioen van je kinderen

Door: Toine van der Stee
13 april 2014

Mijn grootvader is heel oud geworden. Hij maakte nog mee dat zijn kinderen met pensioen gingen. Zelf had hij als landbouwer in ruste eigenlijk geen pensioen. Zijn kinderen wel. De tijden zijn veranderd. Mijn kinderen zijn net aan hun eerste banen begonnen. Het is zeer de vraag of ik hun pensionering zal meemaken. En het is ook de vraag of zij dan een pensioenvoorziening zullen hebben, die in de buurt komt van de pensioenen die wij opbouwen. Met mijn kinderen heb ik het al wel over hun zorgverzekering, de fiets of de treinkaart van de baas en soms over de aankoop van een woning. Over pensioen hebben we het nog niet gehad.

Hoe zou je willen dat het voor je kinderen geregeld zou zijn? Voor mij een gemakkelijke vraag. Het korte antwoord is: Precies zoals voor mijzelf. Een iets langer antwoord is het volgende.

Je wilt dat ze er op tijd mee beginnen. Je wilt graag dat ze automatisch deelnemer worden in een pensioenregeling. Je wilt dat ze een pensioen opbouwen dat voor een redelijk inkomen zorgt in verhouding tot wat ze met werken verdienen. Je wilt dat het collectief geregeld wordt en dat het professioneel wordt beheerd. En je wilt natuurlijk dat er verzekeringen in zitten voor het geval ze iets vreselijks overkomt.

Zie daar het ideale pensioenstelsel. En zie daar een pensioenregeling zoals velen van ons nu hebben, zeker bij KLM. Daar hoeft dus niet zo veel aan te veranderen. Is dat een realistisch perspectief? Als je luistert naar alle geluiden, is het antwoord nee. Het regent ideeën, alternatieven, suggesties. We horen kreten als keuzemogelijkheden, individualiteit, flexibiliteit. Het gaat over methoden en technieken. Het lijkt wel een wedstrijd voor wie het meest creatieve idee heeft. We hebben een stelsel, waarvan zelfs de Engelse koningin heeft gezegd dat het haar wel aanspreekt. En toch zou er zoveel aan moeten veranderen? Dat lijkt mij onwaarschijnlijk.

We moeten accepteren dat we allemaal  tot op iets hogere leeftijd werken dan voorheen. We leven tenslotte een stuk langer. We moeten accepteren dat aan financiële plannen voor de zeer lange termijn, zoals pensioenen, risico’s zijn verbonden. En we moeten accepteren dat we de rekening van ons pensioen samen moeten betalen. Ik denk dat de deelnemers in de meeste pensioenfondsen dat al wel weten.

Nou mijn kinderen nog.

Toine van der Stee
directeur Algemeen Pensioenfonds KLM