Pensioen 123 Laag 2

Als u van baan verandert

U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder, maar u kunt uw pensioen ook laten staan.

Pensioen meenemen

Zelf kiezen voor waardeoverdracht als uw pensioen hoger is dan € 592,51  per jaar 

Wanneer uw pensioen hoger is dan € 592,51  bruto per jaar, dan kunt u zelf kiezen of u uw pensioen overdraagt naar een nieuwe pensioenuitvoerder of dat u uw pensioen laat staan bij ons pensioenfonds. Ga naar www.mijnwaardeoverdracht.nl om uw waardeoverdracht direct online te regelen.

Hulp bij uw keuze voor waardeoverdracht 

Automatische waardeoverdracht bij pensioen minder dan € 592,51  per jaar

Wanneer uw pensioen lager is dan € 592,51 bruto per jaar dragen wij uw pensioen automatisch over naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U ontvangt vanzelf bericht wanneer uw pensioen is overgedragen. Hebt u geen nieuwe uitvoerder? Dan blijft uw pensioen bij ons staan. Pensioen van minder dan € 2,- vervalt.

Opgebouwde pensioen laten staan

Als u uw pensioen niet overdraagt naar een ander pensioenfonds dan blijft uw opgebouwde pensioen bij ons staan.

  • U ontvangt een half jaar voor uw pensioendatum een brief om uw pensioen aan te vragen. Wilt u eerder met pensioen? Geef dat dan zes maanden voor de gewenste datum aan ons door. Vanaf de pensioendatum ontvangt u een maandelijkse pensioenuitkering van ons. 
  • Wezenpensioen voor uw kinderen blijft staan. Kinderen die zijn geboren nadat u KLM hebt verlaten, hebben geen recht op wezenpensioen.
  • Was u verzekerd voor het facultatief nabestaandenpensioen en/of het Anw-hiaatpensioen? Dan stoppen deze verzekeringen zodra u uit dienst gaat.
  • Als uw partner bij ons bekend is wanneer u uit dienst gaat, dan blijft het opgebouwde nabestaandenpensioen voor hem/haar staan. U kunt geen nieuwe partner meer aanmelden nadat u uit dienst bent gegaan. 

Veelgestelde vragen

Op de datum waarop het dienstverband eindigt, stopt ook de pensioenopbouw. U opgebouwde pensioen blijft staan tot u met pensioen gaat, of u neemt het mee naar (de pensioenuitvoerder van) een nieuwe werkgever.

  • Uw pensioen blijft staan tot u met pensioen gaat. U krijgt uw pensioen vanaf uw pensioendatum dan maandelijks uitgekeerd.
  • Als uw partner bij ons bekend is wanneer u uit dienst gaat, dan blijft het opgebouwde nabestaandenpensioen voor hem/haar staan. U kunt geen nieuwe partner meer aanmelden nadat u uit dienst bent gegaan.
  • Uw kinderen die u tijdens uw dienstverband al had, blijven recht houden op een wezenpensioen tot hij of zij 18 jaar is of als het kind op school zit of studeert, uiterlijk tot hij of zij 27 jaar is.

 

Maakt u gebruik van deze vrijwillige partnerverzekeringen op risicobasis? Dan stoppen deze. U kunt het Anw-hiaatpensioen voortzetten als u meteen met pensioen gaat. Dit is vrijwillig en voor eigen kosten.

 

Regel uw waardeoverdracht volledig online via www.mijnwaardeoverdracht.nl of vraag het aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Jaarlijks wordt het Uniform Pensioenoverzicht met daarop uw opgebouwde pensioen klaargezet in Mijn documenten. U kunt zich ook bij Mijn gegevens in MijnKLMPensioen aanmelden voor de nieuwsbrief van het pensioenfonds om zo op de hoogte te blijven van nieuws rondom uw pensioen.

Uw pensioen verhogen wij met de stijging van de prijzen (indexatie) als de financiële situatie van het pensioenfonds goed is. Het bestuur van het fonds beslist jaarlijks of, en zo ja in welke mate, verhoging mogelijk is.