Nieuws

Betaald ouderschapsverlof en uw pensioen

18 augustus 2022

Ouderschapsverlof is niet nieuw. Als ouder hebt u in de eerste 8 levensjaren van uw kind recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Van die 26 weken is nu een deel betaald ouderschapsverlof. Als ouder krijgt u in het eerste levensjaar van uw kind 9 weken ouderschapsverlof met een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van uw dagloon.

Heeft betaald ouderschapsverlof gevolgen voor mijn pensioen?

Betaald ouderschapsverlof heeft geen gevolgen voor uw pensioen. Uw pensioenopbouw blijft 100%. Wilt u als (nieuwe) ouder weten wat er voor uw kinderen is geregeld? Log dan in op MijnKLMPensioen.

Bent u in dienst bij KLM en wilt u meer weten over (on)betaald ouderschapsverlof

Neem dan contact op met de HR-afdeling van KLM.