Nieuws

De AOW-leeftijd blijft hetzelfde in 2029

16 november 2023

Elk jaar stelt de overheid vast op welke leeftijd men over vijf jaar AOW ontvangt. De leeftijd waarop mensen een ouderdomsuitkering (AOW) ontvangen hangt af van de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vaststelt. Als de levensverwachting stijgt, ontvangen mensen ook later een AOW-uitkering.

De levensverwachting voor 2029 is niet gestegen ten opzichte van de levensverwachting van 2028. Daarom blijft de AOW-leeftijd in 2029 staan op 67 jaar en drie maanden. Dit is ook verwerkt in Mijn planner.

Hoe kan ik mijn AOW-leeftijd berekenen?
Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. U kunt op de website van de SVB eenvoudig uw AOW-leeftijd berekenen.

Workshop

Pensioen In Zicht

Bereikt u binnen anderhalf jaar uw pensioenleeftijd? Of wilt u eerder stoppen met werken en met pensioen? Dan raden wij u aan om deel te nemen aan de Pensioen In Zichtdag.