Nieuws

Concept transitieplan nieuwe pensioenregeling naar VG-KLM

9 februari 2024

KLM en de vakbonden hebben de afspraken over de nieuwe pensioenregeling  vastgelegd in een concept transitieplan. De Vereniging van Gepensioneerden KLM (VG-KLM) heeft hoorrecht. Dit betekent dat de VG-KLM nu input kan geven. Daarna leggen de vakbonden de voorlopige afspraken voor aan hun leden. Uiteindelijk komen de definitieve afspraken in het transitieplan.

KLM en vakbonden verwerken de definitieve afspraken in het transitieplan

Het kan zijn dat de input van de VG-KLM en de raadpleging van de leden van de vakbonden leiden tot aanpassingen van de afspraken. De definitieve afspraken over de nieuwe pensioenregeling komen in het transitieplan. Hierin staan ook de afspraken over het invaren, of de nieuwe pensioenregeling geldt voor bestaande pensioenen en de bijbehorende voorwaarden.

KLM en de vakbonden proberen om begin maart het definitieve transitieplan op te leveren aan het fonds voor de beoordeling. Als alles volgens plan verloopt verwachten we eind maart het transitieplan met een toelichting op onze website te publiceren. 

Het bestuur beoordeelt het transitieplan

Wij beoordelen de afspraken in het transitieplan. We gaan na of ze voldoen aan de wet en het beleid van het fonds, en we beoordelen of ze praktisch uitvoerbaar zijn tegen acceptabele kosten. Het bestuur let er ook op dat de belangen van iedereen evenwichtig zijn afgewogen. We hebben in een eerder stadium al meegekeken om aan te geven op welke punten het fonds de afspraken gaat beoordelen. 

Onderweg naar uw nieuwe pensioenregeling

Persoonlijke gevolgen eind 2025 duidelijk

Het doel is te starten met de nieuwe pensioenregeling op 1 januari 2026. Wat de nieuwe pensioenregeling voor u persoonlijk betekent kunnen we daarom pas eind 2025 zeggen. Als alles volgens plan verloopt ontvangt u eind dit jaar meer informatie over de pensioenregeling zelf. 

Veelgestelde vragen

Iedere werkgever in Nederland met een pensioenregeling is wettelijk verplicht om een transitieplan op te stellen.

In een transitieplan leggen de verschillende partijen de gemaakte afspraken vast, maar ook de overwegingen en berekeningen die daarbij horen. Het pensioenfonds is hier nauw bij betrokken en helpt bijvoorbeeld mee met het maken van de benodigde berekeningen.

Invaren houdt in dat al het pensioenvermogen wordt omgezet naar het nieuwe stelsel.

Er komt een nieuwe pensioenregeling, omdat de overheid nieuwe regels voor pensioen heeft afgesproken. Dat hebben zij gedaan, omdat onze samenleving in de afgelopen jaren behoorlijk is veranderd. Met de nieuwe regels voor pensioen kunnen pensioenfondsen de rendementen van hun beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Omgekeerd werkt het ook: als het financieel tegenzit, kunnen de pensioenen worden verlaagd. Wel biedt de nieuwe wet de mogelijkheid om schommelingen zo veel mogelijk op te vangen. Hoe de pensioenregeling er precies uit komt te zien, bepalen KLM en de vakbonden.

Hoe het vermogen van het pensioenfonds precies wordt verdeeld weten we nog niet. Wel weten we dat we in de huidige pensioenregeling flinke financiële buffers moeten aanhouden. Dat betekent dat we voldoende geld moeten hebben om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen (verplichtingen), plus ongeveer 30% extra. In het nieuwe pensioenstelsel hoeft dat niet meer. 

Dan kunnen we, zodra de nieuwe pensioenregeling ingaat, een flink deel van de opgebouwde financiële buffers verdelen over alle persoonlijke pensioenvermogens en zorgen voor compensatie voor groepen die nadeel ondervinden van de overgang naar de nieuwe pensioenregeling.