Vliegtuig weerspiegeling 2022

Welkom bij Algemeen Pensioenfonds KLM

Financiële positie

De beleidsdekkingsgraad van augustus 2022 is 128,6%.

Betaaldata: 27ste van elke maand

Uw pensioen betalen wij elke 27ste van de maand. Valt de 27ste in het weekend of op een officiële feestdag? Dan betalen we uw pensioenuitkering de dag ervóór

Verantwoord beleggen

We dragen graag bij aan een goede toekomst voor huidige en komende generaties, naast de financiële gezondheid van het fonds. Lees hier hoe we dat doen.

Videobellen

Wilt u een persoonlijk pensioengesprek met een van onze medewerkers? Dit kan via videobellen. 

Nieuwe pensioenregels: wat gaat er allemaal gebeuren?

De overheid heeft samen met werkgevers en vakbonden een pensioenakkoord gesloten met nieuwe regels voor pensioen en AOW. Om de nieuwe regels door te kunnen voeren moet de pensioenwet worden aangepast. Lees hier meer.