Uit elkaar

Het einde van een relatie heeft gevolgen voor het pensioen dat u hebt opgebouwd en daardoor op het pensioen dat u in de toekomst ontvangt. De mate waarin het einde van een relatie gevolgen heeft, hangt er van af of u getrouwd was (of een geregistreerd partnerschap had) dan wel samenwoonde. Klik op de pagina die op u van toepassing is om te lezen welke keuzes u hebt en wat de gevolgen zijn.

Let op:

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan ontvangen wij automatisch via de Basisregistratie Personen (BRP) melding van de beëindiging van uw relatie als u in Nederland woont.
Woont u in het buitenland of beëindigt u een periode van samenwonen? Dan is het belangrijk dat u de beëindiging van uw relatie doorgeeft aan KLM (actieve deelnemers) of het pensioenfonds (gewezen deelnemers en gepensioneerden).

Meer informatie over uit elkaar: