Pensioen opbouwen in de basispensioenregeling

Welkom bij Algemeen Pensioenfonds KLM

U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever KLM. Iedere deelnemer bouwt pensioen op onder het reglement 2021. De informatie op onze website is op dit reglement gebaseerd. Er is één uitzondering: als u werkt voor KLM Health Services, dan valt u onder het pensioenreglement van KLM Health Services. Bouwt u pensioen op in de netto pensioenregeling? Bekijk dan de netto pensioenregeling

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in 'beleggen voor uw pensioen'. Wilt u meer weten over de wijze waarop duurzaamheidsrisico’s worden meegenomen in de beleggingsbeslissingen van het pensioenfonds? En wat de resultaten van de beoordeling van de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement zijn? Dan verwijzen we u naar deze pagina met informatie over wet- en regelgeving rondom maatschappelijk verantwoord beleggen.  

In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Het Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op deze website onder Mijn pensioen en Mijn planner. Deze pagina's zijn bereikbaar nadat u hebt ingelogd met uw DigiD.

Het Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In laag 1 leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Als u op een icoon klikt, komt u in laag 2. Daar vindt u meer informatie over de onderwerpen in laag 1. Tot slot kunt u doorklikken naar laag 3 voor juridische en beleidsmatige informatie.
U kunt laag 1, 2 en 3 ook opvragen bij onze afdeling Pensioenservice via pensioenservice@klmgrondfonds.nl.

Wat krijgt u in onze basispensioenregeling?

Wat krijgt u in onze basispensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op in de basispensioenregeling?

Welke keuzes hebt u zelf in de basispensioenregeling?

Hoe zeker is uw pensioen in de basispensioenregeling?

Welke kosten maken wij in de basispensioenregeling?

Wanneer moet u in actie komen bij de basispensioenregeling?