Pensioen opbouwen in de basispensioenregeling

Welkom bij Algemeen Pensioenfonds KLM

U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever KLM. Iedere deelnemer bouwt pensioen op onder het reglement 2021. De informatie op onze website is op dit reglement gebaseerd. Er is één uitzondering: als u werkt voor KLM Health Services, dan valt u onder het pensioenreglement van KLM Health Services. Bouwt u pensioen op in de netto pensioenregeling? Bekijk dan de netto pensioenregeling. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in 'beleggen voor uw pensioen'. 

In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Het Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op deze website onder Mijn pensioen en Mijn planner. Deze pagina's zijn bereikbaar nadat u hebt ingelogd met uw DigiD.

Het Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In laag 1 leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Als u op een icoon klikt, komt u in laag 2. Daar vindt u meer informatie over de onderwerpen in laag 1. Tot slot kunt u doorklikken naar laag 3 voor juridische en beleidsmatige informatie.
U kunt laag 1, 2 en 3 ook opvragen bij onze afdeling Pensioenservice via pensioenservice@klmgrondfonds.nl.

Wat krijgt u in onze basispensioenregeling?

Wat krijgt u in onze basispensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op in de basispensioenregeling?

Welke keuzes hebt u zelf in de basispensioenregeling?

Hoe zeker is uw pensioen in de basispensioenregeling?

Welke kosten maken wij in de basispensioenregeling?

Wanneer moet u in actie komen bij de basispensioenregeling?