Blog

We zijn er bijna

Door: Toine van der Stee
15 maart 2018

In 1973 hadden we de oliecrisis. Premier Den Uyl zei op televisie dat het nooit meer werd zoals het was geweest. En het satirische programma Farce Majeure maakte een prachtig relativerend nummer over de oliesjeiks: Kiele, kiele, Koeweit. Zij voorzagen dat er weer andere tijden zouden komen. Ze hadden een vooruitziende blik, want sommige oliestaten hebben inmiddels financiële problemen.

Soms wil je iets doen waarvan je verstand zegt dat het riskant is, maar je gevoel zegt iets anders. Ik ga hier niet zeggen dat het met onze pensioenen in Nederland allemaal weer wordt zoals het vroeger was. Kortom, geen zorgen, altijd indexeren en ze leefden nog lang en gelukkig. Maar toch overheerst mijn gevoel dat we de grote financiële crisis geleidelijk achter ons laten. In de afgelopen maanden zijn de kapitaalmarktrentes langzaam maar zeker omhoog gekropen. We hebben op de aandelenbeurzen een recordjaar achter de rug. Uw pensioenfonds had in 2016 en 2017 een uitstekend beleggingsresultaat. En alle drie KLM Pensioenfondsen hebben per 1 januari weer deels of geheel de pensioenen aangepast aan de loon- of prijsstijging.

Natuurlijk wordt het niet meer zoals het ooit was. Pensioenen zijn onzeker. Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo. Maar juist in onzekere tijden moet je het oog op de lange termijn gericht houden. Dat hebben de bestuurders gedaan. Onze pensioenfondsen hebben grote klappen opgevangen. De deelnemers worden gemiddeld flink ouder dan aanvankelijk gedacht. Dat is uit de reserves gefinancierd. We hadden een flinke crisis op de financiële markten en we moesten uit voorzorg rekenen alsof we de pensioenen alleen maar zouden kunnen betalen met de rente op staatsobligaties. Ook dat gaf veel druk en vergde veel van de reserves. Maar de fondsen staan er desondanks op dit moment goed voor.

In de afgelopen periode zijn er belangrijke stappen gezet. KLM heeft extra pensioenpremies betaald. De pensioenleeftijden zijn verhoogd. De opbouw van pensioenen voor deelnemers is versoberd. Maar daardoor is de uitgangspositie van uw pensioenfonds flink versterkt.
De vooruitzichten voor de wereldeconomie in 2018 zijn goed. De financiële markten zullen daar voordeel van ondervinden. En optimist als ik ben, voorzie ik veel betere tijden voor de pensioenfondsen. Misschien is het niet heel verstandig om te zeggen, maar we zijn er bijna.

Toine van der Stee
directeur Algemeen Pensioenfonds KLM