Blog

De kunst van het doorgeven

4 januari 2022

'De kunst van het doorgeven'. Deze titel kwam ik onlangs tegen in de nieuwste advertentiecampagne van het Rijksmuseum. Een mooie pakkende oneliner. Heel toepasselijk voor een museum.

In de advertentie bleef de tekst over de restaurateurs me het meest bij. Waarom? Er zitten heel veel dilemma’s in de moderne praktijk van het restaureren van oude kunst. Zonder restauratie zou kunst verdwijnen. Letterlijk. Dan konden we nooit meer genieten van de oude meesters uit de Gouden Eeuw. De schilderijen zouden vervagen of vergaan, ze raken beschadigd - soms ook door een onoordeelkundig uitgevoerde schoonmaakbeurt.

Het restaureren van kunstwerken heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. De nieuwste technische hulpmiddelen worden ingezet. Dat kost veel geld, ook om het oorspronkelijke schilderij ‘terug te vinden’. Maar dankzij restauratie kan iedereen genieten van kunst zoals de kunstenaar het bedoeld heeft, met hervonden frisheid en scherpte. Zo geven restaurateurs het door.

Deze beeldspraak drong zich aan me op nu ik trots terugkijk op de twaalf jaar dat ik vanuit KLM vicevoorzitter van het fonds ben geweest. Per 1 december zit mijn maximale termijn erop. Ik ben niet herbenoembaar en dat is ook goed. Tijd om het erfgoed van het pensioenfonds door te geven aan anderen. Uw fonds staat er gelukkig weer een stuk beter voor, we zijn in staat een flinke herstelkracht te ontwikkelen. KLM werd op 7 oktober 102 jaar en het Algemeen Pensioenfonds KLM werd opgericht in 1932, bijna 90 jaar geleden. En al die jaren zijn er bestuursleden geweest. We mogen ons er een tijd mee bemoeien, maar we moeten het stokje ook weer doorgeven. En we hopen het fonds dan in een betere staat te hebben achtergelaten dan we het hebben aangetroffen. Net als de restaurateurs. Zo moet het zijn en er ligt een grote verantwoordelijkheid bij werkgevers, werknemers en gepensioneerden om kwalitatief goede nieuwe bestuursleden te blijven vinden.

Ik zie de driehoek van de KLM-fondsen, KLM als sponsor en Blue Sky Group als uitvoerder als een winnaarsdriehoek. Het moet vooral niet hetzelfde blijven, we moeten blijven veranderen en elkaar scherp houden. Maar de bewezen kracht in die combinatie moeten we koesteren en we moeten nooit vergeten wat de oorspronkelijke bedoeling was. Net als bij de oude meester en zijn schilderij. En ook wij moeten zorgen dat het fris en scherp blijft. Ik hoop oprecht dat bestuurders na mij daar verder invulling aan geven. Het fonds is een belangengemeenschap en besturen is mensenwerk dat draait om een evenwichtige afweging van álle belangen. In dat krachtenveld heb ik me twaalf jaar heel erg thuis gevoeld. Het was een buitengewone eer om dit werk te mogen doen.

Arend de Jong
Vicevoorzitter 

 

In de bestuursvergadering van 16 december heeft het bestuur besloten om John de Hollander  voor een periode van in principe zes maanden als toehoorder te laten deelnemen aan het bestuur. Hij zal deelnemen aan de bestuursvergaderingen en de verschillende commissie vergaderingen als onderdeel van zijn inwerkprogramma.

Meer informatie