Verantwoord beleggen

Terugblik webinar ‘duurzaamheid en rendement gaan prima samen’

17 juli 2023

Op dinsdag 30 mei vond het webinar Verantwoord beleggen plaats met bestuurslid Jeroen van der Put en Angeles Toledo, adviseur op het gebied van verantwoord beleggen. Tijdens het webinar namen zij de deelnemers mee in de stappen die wij op dit gebied zetten.

Jeroen: ‘Verantwoord beleggen gaat om verschillende dingen: het milieu, de samenleving en het fatsoenlijk besturen van bedrijven en organisaties. Bij het milieu kun je denken aan beperking van energiegebruik en uitstoot, bij de samenleving gaat het bijvoorbeeld om arbeidsomstandigheden. En bij fatsoenlijk besturen kijk je bijvoorbeeld naar corruptie en de beloning voor topmensen’. In de video ‘Bijdragen aan een betere wereld’ vertelt Jeroen over onze duurzaamheidsthema’s.

Het pensioenfonds heeft de ambitie om aan te sluiten bij het klimaatakkoord van Parijs. Zo is de CO2 uitstoot al met 50% verlaagd. In de video Ambitie: aansluiten bij het klimaatakkoord van Parijs leert u meer over deze ambitie. Betekent dit dat wij niet meer beleggen in fossiele brandstoffen? Dat vertelt Angeles in de video ‘Beleggen wij in fossiele brandstoffen?

Ook lichtten zij toe dat rendement en duurzaamheid prima samengaan. ‘Hoewel uit onderzoek blijkt dat onze deelnemers het geen probleem vinden als duurzaam beleggen iets minder rendement zou opleveren blijkt in de praktijk dat bedrijven die verantwoord ondernemen steeds vaker juist betere rendementen halen dan bedrijven die dat niet doen’, aldus Angeles. Hoe gaan duurzaamheid en rendement dan precies samen? Dat vertelt Angeles in de video ‘Het samengaan van duurzaamheid en rendement’.

Met een goed rendement houdt het pensioenfonds een goede financiële positie. In de video ‘positie pensioenfonds in cijfers’ legt Jeroen uit wat de financiële positie is en hoe de beleidsdekkingsgraad tot stand komt.

Tijdens en vooraf was er gelegenheid om vragen te stellen. Hieronder leest u de meest gestelde vragen.

Webinar verantwoord beleggen

Bekijk alle video's 

Bekijk een van de vijf video's over Verantwoord beleggen. U leert meer over het pensioenfonds en verantwoord beleggen in maximaal twee minuten.

Veelgestelde vragen

In het jaarverslag vindt u de kosten van de beleggingen. De kosten van duurzame beleggingen zijn vergelijkbaar met de kosten van andere beleggingen.

We zijn wel wettelijk verplicht om te publiceren hoe bedrijven op duurzaamheid presteren. Hiervoor maken we wel wat meer kosten, voor bijvoorbeeld het inkopen van data en inhuren van experts op het gebied van duurzaamheid. We houden deze kosten laag door heel gericht externe beleggingsmanagers aan te stellen om een bepaalde klimaatbenchmark (een samenstelling van beleggingen en aandelen) te volgen.

De wereld is nog afhankelijk van fossiele bronnen van energie. Er bestaan nog geen volledige oplossingen op basis van duurzame energie, waardoor het nog niet mogelijk is om volledig over te gaan naar duurzame energie. Het pensioenfonds investeert daarom nog steeds in een beperkt aantal fossiele bedrijven. Wij vinden het wel belangrijk dat deze bedrijven ook investeren in de energie- en klimaattransitie. Door als aandeelhouder en financier in gesprek te gaan, kunnen wij invloed op deze bedrijven uitoefenen. Zo gaan we het gesprek aan met bedrijven die bepaalde normen schenden, zoals het UN Global Compact.

Er zijn veel verschillende manieren om ons pensioenvermogen ten goede te laten komen aan duurzame initiatieven. Onlangs zijn we gaan beleggen in duurzame projecten via groene obligaties. Dit zijn obligaties waarvan we van tevoren weten dat het geld wordt gebruikt voor specifiek groene duurzame projecten. Daarnaast beleggen we in beleggingen die bijdragen aan de groei van de infrastructuur voor duurzame energie. Verder investeren wij ook in bedrijven die bijdragen aan het verlagen van de CO2 uitstoot.

Op onze website kunt u zien in de investeringenlijst zien in welke bedrijven wij beleggen. Wij houden hierbij rekening met onze samenwerkingsverbanden, zoals UNPRI (United Nations Principles for responsible investments) en het IMVB-convenant (Convenant Internationaal.Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen). U leest hier meer over in ons Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB).

Het is een bewuste keuze voor het pensioenfonds om niet in controversiële wapens te beleggen. Controversiële wapens zijn bijvoorbeeld nucleaire wapens, biologische en chemische wapens.

We beleggen wel in kernwapens in de defensiesector in landen die het non-proliferatieverdrag hebben ondertekend. Dit verdrag beperkt onder andere het bezit van kernwapens. Wij maken voor deze landen een uitzondering , omdat we het risico van inzet van nucleaire wapens door deze landen zeer klein is.

Nee, op dit moment niet. Onze focus ligt momenteel op het duurzaamheidsthema klimaat en schone natuur door onze CO2 uitstoot te verlagen. Beleggen in de agrarische sector met een passend rendement en risico’s zouden eventueel in de toekomst een optie zijn. Maar in deze sector bestaan ook veel duurzaamheid dilemma’s, zoals het stikstof-probleem. Groene waterstof is een interessante categorie en belangrijk voor de energietransitie. Momenteel zijn de technologieën zijn nog niet helemaal bewezen en schaalbaar. De risico’s zijn ook nog groot, waardoor het nog niet een geschikte beleggingskeuze is voor pensioenfondsen.