Verantwoord beleggen

Steeds meer verantwoord beleggen met groene obligaties

16 mei 2023

Het fonds zet weer een stap om verantwoord te beleggen. We kiezen steeds vaker voor beleggingen waarvan we weten dat het fondsvermogen ten goede komt aan bijvoorbeeld het klimaat of duurzame consumptie. Zo gaan we nu beleggen in groene obligaties. Maar wat is een groene obligatie en wat doet het in dit geval?

Groene obligaties met een specifiek groen, sociaal of duurzaamheidsdoel

Als je een obligatie koopt, dan leen je geld uit. Daarvoor krijg je rente en dat is in dit geval rendement voor het fonds. Een groene obligatie is eigenlijk een gewone obligatie, waarvan we van tevoren duidelijk weten dat het geld wordt gebruikt voor specifiek groene projecten. Wij houden hierbij rekening met onze duurzaamheidsthema's (zie hieronder).

Groene obligaties helpen overheden en andere uitgevers bij het halen van de klimaatdoelen. Binnen deze categorie beleggen wij alleen in obligaties met een laag risico. Daarnaast geven ze een hoger rendement dan gewone Nederlandse of Duitse staatsobligaties zonder dat het risico voor ons pensioenfonds toeneemt. 

klimaat
waardig werk
Industrialisatie

De juiste keuzes

Er zijn de laatste jaren veel obligaties uitgegeven met een specifiek groen, sociaal of duurzaamheidsdoel. Onder het NextGenerationEU programma van de Europese Unie zal tot eind 2026 meer dan 800 miljard euro worden uitgegeven, waarvan 250 miljard in groene obligaties. Er is dus heel veel keus.  

Er zijn heel wat internationale richtlijnen die duidelijk aangeven wat een groen project is en wat niet. Ook zijn er strenge wetten gemaakt over wanneer een investering duurzaam mag worden genoemd. We letten er scherp op dat de groene obligaties voldoen aan deze richtlijnen zodat wij niet per ongeluk meedoen aan het zogenaamde ‘green washing’.

Een voorbeeld: ‘Water obligaties’

Een voorbeeld van een groene obligatie is een ‘water obligatie’. Het geld dat provincies, gemeenten en waterschappen ophalen wordt ingezet voor innovatieve projecten die onze kust, rivieren en waterwegen beschermen tegen de stijging van het waterpeil. Ook financieren ze er projecten mee, die goed zijn voor de biodiversiteit rondom water.

Zo dragen wij dus met ons pensioenfonds een steentje bij aan de klimaatdoelstellingen.

pbl