Nieuws

Inhaalindexatie: hoe zit dat bij ons?

1 november 2022

Onlangs hebben we besloten om om de pensioenen van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers extra te verhogen met 2,34%. Belangrijk om te weten is dat het hier niet gaat om het inhalen van gemiste verhogingen van voorgaande jaren, de zogenaamde inhaalindexatie. 

Inhaalindexatie kan pas als dit geen gevolgen heeft voor ons toekomstige indexatieverlening. De grens waarboven inhaalindexatie mag worden verleend is zo'n 145%. Ondanks dat de actuele dekkingsgraad rond dit niveau zit, is de beleidsdekkingsgraad (eind september 2022 129,6%) nog niet zover opgelopen. En de beleidsdekkingsgraad wordt getoetst aan de grens waarboven inhaalindexatie mag worden verleend.

Eind december besluit het bestuur over de indexatie van 2023. Uiteraard informeren wij u hier dan over.