Nieuws

Extra verhoging van de pensioenen: hoe zit dat bij ons?

6 juli 2022

Per 1 juli 2022 zijn de regels voor het verhogen (indexeren) van pensioenen aangepast. In bepaalde gevallen kan dat dit jaar leiden tot een extra verhoging. Hoe gaat dit in zijn werk?

Bestuur heeft tijd nodig om alle belangen goed af te wegen

Het toekennen van een extra verhoging is een complex proces waarbij we verschillende zaken moeten afwegen en uitzoeken. We willen bijvoorbeeld weten wat een extra verhoging van de pensioenen in 2022 betekent voor de verwachte verhoging van de pensioenen per 1 januari 2023, en bekijken hoe een extra verhoging uitpakt voor de verschillende deelnemersgroepen en generaties.

Voldoen aan de voorwaarden

Daarnaast stelt de wet een voorwaarde voor het toekennen van de extra verhoging. Arbeidsvoorwaardelijke partijen (werkgever en werknemersverenigingen) moeten de intentie uitspreken om de pensioenen  opgebouwd in de huidige regeling straks om te zetten naar de nieuwe pensioenregeling (het zgn. “invaren”). Deze nieuwe pensioenregeling zal over een paar jaar ingevoerd worden. Het bestuur is in gesprek met de arbeidsvoorwaardelijk partijen over deze intentieverklaring.

Extra verhoging is geen inhaalindexatie

Belangrijk om te weten is dat het hier niet gaat om het inhalen van gemiste verhogingen van voorgaande jaren, de zogenaamde inhaalindexatie. Het bestuur bekijkt nu alleen of de gedeeltelijke verhoging van dit jaar, verhoogd kan worden.

Wanneer weten we meer?

Waarschijnlijk kunnen we u hier in september of oktober meer helderheid over geven. Dit lees u dan op onze website en in onze digitale nieuwsbrief NWSflits. Bent u nog geen abonnee van NWSflits? Meld u dan aan via Mijn gegevens in MijnKLMPensioen.