Nieuws

Herstelplan 2021 goedgekeurd

29 juni 2021

Het herstelplan voor 2021 dat het pensioenfonds in maart heeft ingediend is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank (DNB). Het fonds diende het herstelplan in omdat de beleidsdekkingsgraad eind 2020 lager was dan vereist.

Waarom heeft het fonds een herstelplan gemaakt?
Volgens de wet moeten pensioenfondsen een herstelplan berekenen wanneer de beleidsdekkingsgraad te laag is. De beleidsdekkingsgraad van het fonds moest eind 2020 hoger zijn dan 121,3%, maar onze beleidsdekkingsgraad was eind vorig jaar lager dan de vereiste dekkingsgraad. Daarom moesten we een geactualiseerd herstelplan opstellen.

Waar wordt een herstelplan voor gebruikt?
Een herstelplan is een berekening die moet voldoen aan de regels uit de Pensioenwet. Wij gebruiken deze berekening alleen om te beslissen of we de pensioenen moeten verlagen. We gebruiken ons herstelplan niet om te beslissen of de pensioenpremies verhoogd moeten worden, of dat de pensioenen mee kunnen stijgen met de prijsstijgingen.

Waar kan ik meer lezen over het herstelplan?
U kunt hier meer lezen over de achtergrond van het herstelplan. Hier leggen wij onder andere uit hoe we verwachten hoe het herstelplan zich van jaar tot jaar zal ontwikkelen.

Hoe blijf ik op de hoogte van de financiële positie van het pensioenfonds?
Wij houden u op de hoogte van de financiële positie van het pensioenfonds via deze website, onze Facebookpagina, NWSflits (digitale nieuwsbrief), het kwartaalbericht en Focus.

Veelgestelde vragen

Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

In de volgende twee situaties kan uw pensioen verlaagd worden:

  • De beleidsdekkingsgraad ligt vijf jaar (zes meetmomenten) onder de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,2%) en de actuele dekkingsgraad ligt op het laatste meetmoment onder de 100%. Korting is dan onvoorwaardelijk maar mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar).
  • Het zal het pensioenfonds volgens het herstelplan niet lukken om binnen 10 jaar op het vereiste vermogen te komen. Dat kan gebeuren als de actuele dekkingsgraad op 31 december onder de kritische dekkingsgraad van 92% ligt. Ook deze korting mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar). De eerste korting is onvoorwaardelijk, de overige zijn voorwaardelijk.