Pensioen 123 Laag 1

Hoe zeker is uw pensioen in de basispensioenregeling?

Uitkeringszekerheid

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • Het opbouwpercentage van 1,875% staat niet vast. Als de premie van de werkgever in een jaar niet voldoende is om 1,875% op te bouwen, dan wordt de pensioenopbouw in dat jaar verlaagd.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  • Kijk op onze website voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen.

Waardevast pensioen

Met ingang van 1 januari 2023 is ons doel om uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Tot en met 1 januari 2022 volgden we daarvoor de lonen bij KLM. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor actieve deelnemers als volgt geïndexeerd:

  Indexatie    Stijging prijzen*
1 jan 2024 0,0% 3,84%
1 jan 2023 11,39% 10,00%
1 jan 2022 0,0% 2,68%

*Prijsindexcijfers conform CBS.

Wat als er een tekort is?

Als we een tekort hebben, nemen we − indien nodig − één of meer van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet of gedeeltelijk mee met de stijging van de prijzen.
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.