Nieuws

Geactualiseerd herstelplan ingediend

17 april 2020

Geactualiseerd herstelplan ingediend

Het fonds heeft eind maart 2020 een geactualiseerd herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend. Door de impact van het coronavirus op de financiële positie van het pensioenfonds zijn we echter al weer ingehaald door de actualiteit. Lees hier meer over de actuele financiële situatie van het pensioenfonds.

 

Waarom heeft het pensioenfonds een herstelplan ingediend?
Het pensioenfonds heeft een herstelplan ingediend, omdat de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op 31 december 2019 (108,1%) lager was dan de vereiste dekkingsgraad (122,4%). Dat betekent dat het pensioenfonds op die datum onvoldoende financiële buffers had. Deze buffers heeft het pensioenfonds nodig, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Wat staat er in het herstelplan?
Het herstelplan is een doorrekening van het huidige beleid naar de toekomst. Het laat zien hoe het pensioenfonds binnen 10 jaar weer voldoende financiële buffers heeft. De beleidsdekkingsgraad is dan weer minimaal even hoog als de vereiste dekkingsgraad.

Wat is er veranderd in vergelijking met het herstelplan van vorig jaar?
De berekeningen in het geactualiseerde herstelplan laten zien dat het langer duurt voordat het pensioenfonds uit herstel is. Vorig jaar zou dat in 2023 zijn, nu is dat 2025. Dit komt deels door de lagere dekkingsgraad eind 2019 in vergelijking met eind 2018. Ook heeft het ermee te maken dat we met minder gunstige uitgangspunten ons herstel moeten berekenen. Die uitgangspunten stelt de overheid vast.

Impact Coronavirus
We hebben de eerste maanden van dit jaar echter al gezien dat de wereld zich niet volgens het herstelplan beweegt. De impact van het coronavirus op de financiële positie van het pensioenfonds is aanzienlijk. We lopen nu dus al achter op het verwachte pad. Lees hier meer over de actuele financiële situatie van het pensioenfonds.

Hoe blijf ik op de hoogte van de financiële positie van het pensioenfonds?
Wij houden u op de hoogte van de financiële positie van het pensioenfonds via deze website, onze Facebookpagina, NWSflits (digitale nieuwsbrief), het kwartaalbericht en Focus.

Veelgestelde vragen

  • Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet het pensioenfonds ieder jaar een herstelplan opstellen en indienen bij DNB.

  • Bij de berekeningen in het herstelplan worden aannames gemaakt. Voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van de rente en het rendement. In de loop van het jaar kan de werkelijke ontwikkeling afwijken van deze aannames. Daarom moet het fonds ieder jaar een geactualiseerd herstelplan opstellen.

  • Het pensioenfonds is hersteld als de beleidsdekkingsgraad minimaal gelijk is aan de vereiste dekkingsgraad. Het pensioenfonds heeft dan weer voldoende financiële buffers.

  • Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

  • In de volgende twee situaties kan uw pensioen verlaagd worden:

    • De beleidsdekkingsgraad ligt vijf jaar (zes meetmomenten) onder de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,2%) en de actuele dekkingsgraad ligt op het laatste meetmoment onder de 100%. Korting is dan onvoorwaardelijk maar mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar).
    • Het zal het pensioenfonds volgens het herstelplan niet lukken om binnen 10 jaar op het vereiste vermogen te komen. Dat kan gebeuren als de actuele dekkingsgraad op 31 december onder de kritische dekkingsgraad van 92% ligt. Ook deze korting mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar). De eerste korting is onvoorwaardelijk, de overige zijn voorwaardelijk.