Indexeren en korten

Wat is indexeren?

Indexeren is het aanpassen van de opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen aan de loon/ of prijsontwikkeling. Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2019 iets minder kopen dan in 2018. Dat heet 'inflatie'. Het pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de inflatie. Het pensioenfonds mag uw pensioen alleen verhogen als het financieel gezond is. Het bestuur van het pensioenfonds beoordeelt per jaar of indexatie mogelijk is.

Wat is korten?

Korten is het verlagen van pensioenen. Als er moet worden gekort betekent dat voor gepensioneerden dat hun pensioenuitkering omlaag gaat, voor deelnemers dat hun opgebouwde pensioen omlaag gaat. 

Korten van de pensioenen is bij dit fonds nog niet voorgekomen. 

Indexatieachterstand

Bij volledige indexatie groeit uw pensioen volledig mee met de prijzen of met de lonen. Wordt er niet geïndexeerd, of wordt er maar gedeeltelijk geïndexeerd, dan blijft uw pensioen achter bij de prijs- of loonontwikkeling. Als de prijzen harder stijgen dan uw pensioen kunt u voor hetzelfde geld dus minder kopen. Dit pensioenfonds heeft al meerdere jaren niet of maar gedeeltelijk geïndexeerd. Omdat de pensioenen niet elk jaar met 100% van de maatstaf zijn geïndexeerd is er sprake van een indexatieachterstand. De indexatieachterstand ziet er als volgt uit:

 

Actieve deelnemers

Pensioengerechtigde deelnemers

 

Beoogde loonindex

Feitelijk toegekende loonindex

Cumulatieve achterstand loonindex

Beoogde prijsindex

Feitelijk toegekende prijsindex

Cumulatieve achterstand prijsindex

01-01-2012

3%

1,5%

1,5%

2,3%

1,2%

1,1%

01-01-2013

0%

0%

1,5%

2,0%

1,0%

2,1%

01-01-2014

0%

0%

1,5%

0,9%

0,5%

2,5%

01-01-2015

0%

0%

1,5%

0,7%

0,4%

2,8%

01-01-2016

0%

0%

1,5%

0,4%

0,0%

3,2%

01-01-2017

0%

0%

1,5%

0,4%

0,0%

3,6%

01-01-2018

1,0% 0,35% 2,16% 1,3% 0,45% 4,5%

01-01-2019

1,5% 0,80% 2,87% 1,7% 0,91% 5,3%

Inhaalindexatie

Wanneer de financiële positie van het pensioenfonds het weer toelaat, is het mogelijk dat de achterstand wordt ingelopen. Dit noemen wij inhaalindexatie. Bij inhaalindexatie wordt extra indexatie verleend om de achterstand uit het verleden in te halen. Inhaalindexatie is mogelijk als het vermogen hoger is dan de grens waarboven volledige indexatie wordt verleend. Inhaalindexatie mag er niet toe leiden dat de beleidsdekkingsgraad lager wordt dan de vereiste dekkingsgraad. De kans op inhaalindexatie is de komende jaren klein. Een inhaalindexatie mag niet leiden tot een hoger pensioen dan bij volledige indexatie zou zijn verkregen.

Maatregelen die alle deelnemers treffen

Zowel korten als niet indexeren zijn maatregelen die alle deelnemers treffen. Actieven en premievrije deelnemers worden gekort op hun opgebouwde pensioen of hun opgebouwde pensioen wordt niet geïndexeerd. Gepensioneerden worden gekort op hun pensioenuitkering of hun pensioenuitkering wordt niet geïndexeerd. De gevolgen zijn dus voor iedereen. Voor pensioengerechtigden betekent pensioenkorting dat zij direct minder te besteden hebben. Actieve deelnemers die nog pensioen opbouwen worden geraakt door de korting wanneer zij zelf met pensioen gaan.

Indexatie- en kortingsverwachting voor de komende jaren

De kans dat uw pensioen de komende vijf jaar (volledig) wordt geïndexeerd is klein. Korten van de pensioenen is op dit moment niet aan de orde. Voor de komende vijf jaar is de kans op korten verwaarloosbaar klein.

Lees meer over het indexatiebeleid.

Lees meer over de financiële positie van het pensioenfonds.