Pensioen 123 Laag 2

Wat als er een tekort is?

Als onze financiële situatie niet goed genoeg is, moeten we een herstelplan maken. Daarin staat hoe we weer financieel gezond worden binnen 10 jaar. Dit kan bijvoorbeeld door de pensioenen niet of niet helemaal mee te laten groeien met de prijsstijging gedurende deze 10 jaren.

Het herstel kan sneller gaan dan in 10 jaar, maar ook langzamer. In dat laatste geval zijn er misschien aanvullende maatregelen nodig. Denk hierbij aan een langere periode zonder verhogingen. Of – in het uiterste geval – een verlaging van de pensioenen.

Mogelijke maatregelen voor iedereen
Deze maatregelen gelden voor alle deelnemers van het fonds: iedereen die nog pensioen opbouwt, maar ook gepensioneerden en mensen die voorheen pensioen bij ons opbouwden maar uit dienst zijn gegaan bij KLM. Voor gepensioneerden betekent een verlaging dat zij direct minder te besteden hebben.

Verwachting voor de komende jaren
Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige voorwaardelijke verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. De reeds toegekende en daarmee onvoorwaardelijk geworden verhogingen zijn al gefinancierd. De wetgeving bevat strikte regels voor indexatie. Door deze strikte regels en de huidige ontwikkelingen op de financiële markten, is het niet zeker dat het pensioenfonds uw pensioen in de nabije toekomst volledig kan indexeren. Naar verwachting hoeft uw pensioen in de komende vijf jaar niet te worden verlaagd.

Veelgestelde vragen

Als de beleidsdekkingsgraad te lang te laag is, dan is ook het korten van pensioen een mogelijkheid. Alle opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen worden dan met een percentage verlaagd.