Pensioen 123 Laag 2

Uitkeringszekerheid

De hoogte van uw pensioen staat niet vast

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens tachtig jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan. Die risico's dekken we zoveel mogelijk af door buffers in te bouwen en voorzorgsmaatregelen te nemen.

Risico's waar het pensioenfonds mee te maken heeft

  • We leven langer met z’n allen: doordat we steeds ouder worden, hebben we meer geld nodig als pensioenfonds. Immers, we betalen het pensioen totdat iemand overlijdt. Als alle deelnemers van ons fonds iets ouder worden, moeten we meteen veel meer geld hebben. Natuurlijk proberen we ons hier goed op voor te bereiden, maar de levensverwachting is niet altijd goed in te schatten. Ook dat is te merken aan onze financiële positie.
  • Lage rente die pensioenen duurder maakt: we rekenen uit hoeveel geld nodig is om alle pensioenen te kunnen betalen. Zowel de pensioenen van nu maar ook pensioenen die pas over tientallen jaren ingaan. Hoe lager de rente is, hoe meer geld we moeten hebben om later alle pensioenen te kunnen betalen. Ook dat is te merken aan onze financiële positie.
  • Het risico dat de premie onvoldoende is voor het vastgestelde opbouwpercentage. KLM betaalt een vaste premie per jaar. Als de totale premie in een jaar onvoldoende is, bouwt u op grond van een lager opbouwpercentage pensioen op
  • Tegenvallende beleggingsresultaten: elke ingelegde euro moet aangroeien tot ongeveer 2,50 euro om alle pensioenen nu en later te kunnen betalen. Daarom beleggen we. Als het rendement op de beleggingen tegenvalt, zien we dat terug in de financiële positie van het fonds. Door de beleggingen te spreiden en bepaalde risico’s af te dekken, beperken we dit risico.
  • Het risico dat de prijzen stijgen, waardoor uw pensioen minder waard wordt. U kunt dan minder kopen met hetzelfde bedrag.

Hoe beschermen we het pensioenfonds tegen risico’s?

Ons bestuur houdt de risico’s continu in de gaten om te zien of maatregelen nodig zijn. En zo ja, welke maatregel het beste past. Hierover brengt het bestuur elk jaar verslag uit in het jaarverslag. Er zijn verschillende controles om er zeker van te zijn dat het bestuur niets over het hoofd ziet. Zo let bijvoorbeeld het verantwoordingsorgaan op de beslissingen van het bestuur.

Wat merk ik zelf van deze risico's

Het risico is dat de financiële positie van het pensioenfonds niet goed genoeg is, waardoor:

  • Uw pensioen niet meegroeit met de stijging van prijzen (de afgeleide CBS consumentenprijsindex). Meegroeien met de prijzen noemen we indexatie.
  • Uw pensioen naar beneden moet worden bijgesteld. Dit noemen we korten en gebeurt alleen als de financiële positie lange tijd niet goed genoeg is.

U deelt deze risico's met alle andere deelnemers binnen ons pensioenfonds.

Wat als het mee- of tegenzit?

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u onder 'Als het mee- of tegenzit' een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. U ziet een inschatting van uw totale pensioen, inclusief de AOW en verschillende scenariobedragen. Bij 'Bekijk jouw situatie' vindt u meer uitleg en een video over de scenariobedragen.

Bent u al met pensioen? Dan ziet u op www.mijnpensioenoverzicht.nl een inschatting van uw pensioen als er de komende 10 jaar mee- of tegenvallers zijn. U ziet deze inschatting vanaf het moment dat u AOW ontvangt.

Ook op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Op het UPO ziet u bij Wat als het mee- of tegenzit een inschatting van uw pensioen bij Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM als we te maken krijgen met flinke mee- of tegenvallers. Hierbij is ook rekening gehouden met een mogelijke stijging van de prijzen.

Persoonlijke risico's

Uw persoonlijke keuzes en gebeurtenissen hebben ook invloed op uw pensioen. Daarvan merkt u de gevolgen direct op uw verwachte pensioenuitkering. Zo zorgt het besluit om minder te werken ervoor dat u meteen minder pensioen opbouwt. Breng daarom regelmatig uw pensioen in kaart om te zien of u actie moet ondernemen. 

Veelgestelde vragen

Er zijn twee risico's:

1. Voordat we mogen indexeren moet de dekkingsgraad een bepaald niveau hebben. Is de beleidsdekkingsgraad lager? Dan mogen we de pensioenen niet laten meestijgen met de prijzen.  

2. Als de beleidsdekkingsgraad te lang te laag is, dan is ook het korten van pensioen een mogelijkheid. Alle opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen worden dan met een percentage verlaagd. 

Dan blijft uw opgebouwde pensioen gewoon van u. Het pensioenfonds is een stichting die los staat van KLM. KLM kan op geen enkele manier geld krijgen uit het pensioenfonds.