Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Nieuws Beleidsdekkingsgraad eind december 2019

22-01-2020

Beleidsdekkingsgraad eind december 2019

De beleidsdekkingsgraad van het Algemeen Pensioenfonds KLM is per eind december gelijk gebleven ten opzichte van de maand ervoor, namelijk 108,2%. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden (januari 2019 tot en met december 2019).

Bekijk hier het verloop van de dekkingsgraad in de afgelopen maanden

Actuele dekkingsgraad gestegen
Door positieve marktontwikkelingen is de actuele dekkingsgraad wel verder gestegen. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het pensioenfonds. Eind november 2019 was de actuele dekkingsgraad 106,6%, eind december was deze 110,1%.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

  • De beleidsdekkingsgraad lag eind november 2019 onder de 110%. Volgens de regels van de overheid moet het bestuur dan besluiten om de pensioenen per 1 januari 2020 niet aan te passen aan de stijging van de lonen/prijzen (indexeren). Korten van uw pensioen is niet aan de orde.
  • De actuele dekkingsgraad lag eind december 2019 ruim boven de 93%. Dit betekent dat het pensioenfonds in 2020 geen herstelpremiebetalingen vraagt aan werkgever en werknemers om de financiële positie te verbeteren.

Verwachting voor de komende jaren
De kans dat we uw pensioen de komende vijf jaar (volledig) kunnen verhogen is klein. Een verlaging van uw pensioen is op dit moment niet aan de orde. Voor de komende vijf jaar is de kans op verlaging van uw pensioen klein, maar niet uitgesloten.

Het bestuur zal in de loop van 2020 ook nadrukkelijk moeten kijken naar de hoogte van de premie en naar de pensioenopbouw vanaf 2021. KLM en bonden zullen daar aanvullende afspraken over moeten maken, al dan niet in het kader van een nieuwe KLM-pensioenregeling. Dit om eventuele korting van de pensioenopbouw in te toekomst voorkomen.

Kwartaalbericht vierde kwartaal 2019

Het kwartaalbericht over het vierde kwartaal van 2019 is gepubliceerd. In het kwartaalbericht ziet u hoe het pensioenfonds er nu voor staat en wat de beleggingsresultaten zijn.

Delen

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website