Wijziging doorgeven

Adres wijzigen

Woont u in Nederland? Dan ontvangen wij adreswijzigingen, maar bijvoorbeeld ook een huwelijk, geboorte van een kind, een overlijden of scheiding, automatisch via de Basisregistratie Personen. Dit hoeft u dus niet aan ons door te geven. Verhuist u in of naar het buitenland? Geef dan wijzigingen wel direct aan ons door. Deze ontvangen wij niet meer automatisch. 

E-mailadres wijzigen

U kunt via MijnKLMPensioen uw e-mailadres zelf wijzigen.

Rekeningnummer wijzigen

Wilt u het rekeningnummer wijzigen waarop u uw pensioenuitkering ontvangt? Dan moet u dat schriftelijk aan ons melden met het formulier Rekeningnummer wijzigen. Stuur deze ondertekend, per post naar ons op. Het pensioenfonds wil graag zorgvuldig met uw gegevens omgaan en vraagt u daarom om schriftelijke bevestiging met uw handtekening.

Hebt u uw partner aangemeld bij KLM?

Dan geeft KLM dat ook aan het pensioenfonds door. U hoeft hiervoor zelf geen contact met ons op te nemen.