'Bewijs van in leven zijn'

Woont u in het buitenland en ontvangt u een pensioen van ons? Dan vragen wij jaarlijks uw ‘Bewijs van in leven zijn’ op. Omdat u in het buitenland woont, worden wijzigingen in uw persoonlijke situatie niet automatisch aan ons doorgegeven. U kunt uw bewijs digitaal doorgeven met behulp van een app op een smartphone of schriftelijk via de verklaring ‘Bewijs van in leven zijn’. 

U regelt dit eenvoudig digitaal via een app

U kunt uw ‘Bewijs van in leven zijn’ digitaal via de App ‘ReadID Ready’ aan ons doorgeven. Voordeel hiervan is dat u niet met een papieren versie naar een officiële instantie hoeft om de verklaring ‘Bewijs van in leven zijn’ te laten ondertekenen. Het enige dat u nodig heeft is:

 • een smartphone (deze hoeft niet van uzelf te zijn);
 • een identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) met een chip;
 • de QR-code uit uw brief;
 • een internetverbinding. 

Uw gegevens zijn veilig

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om bij het gebruik van de app. Als u meer wilt weten over hoe uw gegevens gebruikt worden dan verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen hieronder.

 

Smartphone meneer

Kan of wilt u geen gebruik maken van de app?

Dan kunt u het ‘Bewijs van in leven zijn’ ook op papier in orde maken. Vul hiervoor het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ in. Deze bestaat uit twee delen. Het eerste deel vult u zelf in. Het tweede deel laat u invullen door een bevoegde instantie. Op de verklaring staat vermeld welke instanties dit zijn. Een bevoegde instantie mag ook een eigen verklaring afgeven als de op onze verklaring genoemde gegevens hierop staan.

U kunt het formulier uploaden in MijnKLMPensioen. Zorg er dan voor dat het document een jpg, jpeg, pdf of png formaat heeft en niet groter is dan 8 MB. U kunt het ook terugsturen naar het postadres dat op het formulier staat. 

Soms hebben wij het originele bewijsstuk van u nodig, bijvoorbeeld:

 • als de bevoegde autoriteit bij de ondertekening een droogstempel heeft gebruikt (dat is een afdruk in reliëf met een zegel of stempel waarbij geen inkt is gebruikt).
 • als wij hier specifiek om vragen.

Veelgestelde vragen over het formulier

Dat hangt er vanaf. Als de andere instantie is aangesloten is bij de RNI (Registratie Niet Ingezetenen) hoeft dit niet. Aangesloten instanties zijn bijvoorbeeld de SVB, het UWV en de Belastingdienst. De lijst van aangesloten instanties is hier te vinden. U ontvangt dan in oktober geen verzoek om het ‘Bewijs van in leven zijn’ toe te sturen.  

Als u het ‘Bewijs van in leven zijn’ naar een instantie hebt gestuurd die niet is aangesloten bij de RNI, ontvangt u wel een verzoek in oktober . Dan kunt u een kopie van dat bewijs naar ons toesturen. Deze wordt door ons geaccepteerd mits het bewijs in het huidige jaar gestempeld/ondertekend is door een bevoegde instantie. U kunt natuurlijk ook de app gebruiken.

Dat hangt er vanaf. Als de andere instantie is aangesloten is bij de RNI (Registratie Niet Ingezetenen) hoeft dit niet. Aangesloten instanties zijn bijvoorbeeld de SVB, het UWV en de Belastingdienst. De lijst van aangesloten instanties is hier te vinden. U ontvangt dan in oktober geen verzoek om het ‘Bewijs van in leven zijn’ toe te sturen.  

Als u het ‘Bewijs van in leven zijn’ naar een instantie hebt gestuurd die niet is aangesloten bij de RNI, ontvangt u wel een verzoek in oktober . Dan kunt u een kopie van dat bewijs naar ons toesturen. Deze wordt door ons geaccepteerd mits het bewijs in het huidige jaar gestempeld/ondertekend is door een bevoegde instantie. U kunt natuurlijk ook de app gebruiken.

Laat het formulier bestempelen of ondertekenen door een van deze instanties:

 • de burgemeester van uw gemeente; 
 • een ambtenaar van uw gemeente (Bevolking of Burgerlijke stand);
 • de lokale politie;
 • een notaris.

Voor een aantal specifieke landen kunt u ook terecht bij:

 • Bureau voor Sociale Zaken (Suriname, Antillen);
 • Justice of the Peace (o.a. Australië);
 • Commissioner for Oaths (Groot-Brittannië);
 • OCMW (België).

Let op! Andere instanties worden niet geaccepteerd.

Deze brief ontvangt u  normaal gesproken in oktober.  Hebt u een ‘Bewijs van in leven zijn’ al ingeleverd bij een instantie die is aangesloten bij de RNI (Registratie Niet Ingezetenen)? Dan ontvangt u geen verzoek van ons, omdat u dan geen ‘Bewijs van in leven zijn’ naar ons op hoeft te sturen . Hebt u dit niet gedaan, maar ook geen brief ontvangen? Neem dan contact op met ons op. 

Nee, u krijgt geen bevestiging.  U krijgt dan geen verzoek om een ‘Bewijs van in leven zijn’ naar ons op te sturen.

Veelgestelde vragen over de app

Nee, dat hoeft niet. U hebt zelf de keuze om uw ‘Bewijs van in leven zijn’ digitaal of via het formulier door te geven.

Een QR-code is een soort streepjescode die u scant met uw smartphone. Download en open eerst ‘ReadID Ready’ app en scan daarna de QR-code uit uw brief. 

Het kan voorkomen dat uw identiteitsbewijs nog niet de benodigde chip heeft. Hierdoor kan de app de gegevens van uw identiteitsbewijs niet lezen. Helaas kunt u dan geen gebruikmaken van de app. U kunt het ‘Bewijs van in leven zijn’ dan doorgeven door middel van het formulier.

Als de verbinding wegvalt, kunt u het proces opnieuw opstarten door de QR-code nogmaals te scannen. Let op: uw QR-code is 50 dagen geldig. Hierna kunt u geen gebruik meer maken van de QR-code. Is uw QR-code niet meer geldig? Neem dan contact met ons op. 

Zodra we uw 'Bewijs van in leven zijn' hebben ontvangen, versturen we binnen 2 weken een (digitale) bevestiging. Ontvangt u al uw pensioenpost digitaal? Dan ontvangt u de notificatie digitaal. 

Veelgestelde vragen over de veiligheid

De ‘Bewijs van in leven zijn’ app maakt gebruik van de zogenaamde “ReadID” technologie. Met deze technologie kan uw identiteitsbewijs worden geverifieerd met een smartphone. Door het lezen van de RFID chip op uw identiteitsbewijs kan ReadID verifiëren dat dit een authentiek identiteitsbewijs is en de persoonlijke informatie uitlezen. De verificatie van een identiteitsbewijs wordt opgevolgd door facial matching: uw live foto en/of video van uw (‘selfie’), die met de camera van uw smartphone, wordt gemaakt wordt vergeleken met de pasfoto die op uw identiteitsbewijs staat. Op deze manier kan worden vastgesteld dat de gegevens die zijn uitgelezen ook echt horen bij u en dat u daadwerkelijk in leven bent (‘levensbewijs’).

Toestemming

Doordat u via de ‘ReadID Ready’ app uw selfie en de gegevens in de RFID chip op uw identiteitsbewijs aan ons doorgeeft, geeft u ons toestemming deze gegevens te gebruiken. Dit is de enige wijze waarop wij de verificatie van het door u digitaal doorgegeven ‘Bewijs van in leven zijn’ goed kunnen uitvoeren.

Wilt u toch geen toestemming geven voor het gebruik van uw gegevens via de app? Dan kunt u het authenticatieproces altijd voortijdig afbreken door de app tijdens het authenticatieproces af te sluiten. U kunt het ‘Bewijs van in leven zijn’ dan op papier verder in orde maken.

 

Bij het gebruik van de ‘Bewijs van in leven zijn’ app worden de gegevens die tijdens het gebruik van de app worden verzameld van uw telefoon verwijderd zodra u de app afsluit.

 • Voor identificatie en authenticatie van het identiteitsbewijs en levensbewijs worden de volgende gegevens verzameld: selfie en gegevens die op uw identiteitsbewijs staan zoals; voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, BSN, het documentnummer van het identiteitsbewijs en pasfoto.
 • Voor technische ondersteuning van de app worden gegevens verzameld zoals; IP-adres, unieke identificatiecode die niet direct tot u herleidbaar is. Deze code wordt door de leverancier van de app gegeneerd om bijvoorbeeld het door u gebruikte toestel te identificeren (met deze code kunnen geen andere gebruikersactiviteiten worden geïdentificeerd).
 • Om de kwaliteit van het gebruik van de app te verbeteren worden gegevens verzameld zoals; type telefoon, Android/iOS versie, welk type identiteitsdocument is gescand en gelezen en of dat succesvol is verlopen, en het aantal keer dat de app gebruikt is.

De app wordt geleverd door Hyfen B.V. (‘Hyfen’) aan onze pensioenuitvoeringsorganisatie. Hyfen maakt gebruik van derde partijen om de app te kunnen leveren. Met Hyfen en de door haar ingeschakelde derde partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Daarin is vastgelegd dat deze partijen de gegevens alleen mogen gebruiken ten behoeve van de app en nergens anders voor. Deze partijen maken daarbij gebruik van passende beveiligingsmaatregelen om de bescherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig de AVG te kunnen waarborgen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot uw gegevens. Uw gegevens worden opgeslagen in de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK). Met het zogenaamde AVG ‘adequaatheidsbesluit’ van de EU kunnen persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG veilig worden opgeslagen in het VK.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de verificatie van het digitaal doorgegeven ‘Bewijs van in leven zijn’ goed te kunnen uitvoeren en om een veilig gebruik van de app te kunnen waarborgen. Nadat het verificatieproces succesvol is afgerond, worden de gegevens gewist of geanonimiseerd zodat deze gegevens niet meer naar u te herleiden zijn.