Pensioen 123 Laag 1

Welke keuzes hebt u zelf in de netto pensioenregeling?

Deelname

De netto pensioenregeling is een vrijwillige regeling. Standaard bouwt u bij uw pensioenfonds aanvullend netto pensioen op over uw salaris boven de €114.866,- (2022). U kunt ervoor kiezen om niet (meer) deel te nemen aan de netto pensioenregeling.

Vervroegen

De pensioenleeftijd bij ons pensioenfonds is uw AOW-leeftijd of uiterlijk 68 jaar. Wilt u eerder met pensioen? Dan moet u dit zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Variabel beleggingspensioen of een vaste uitkering

Op pensioendatum koopt u van uw pensioenkapitaal een netto pensioen dat u ontvangt zolang u leeft. U kunt kiezen tussen:

  • een netto variabel beleggingspensioen bij een verzekeraar naar keuze, of:
  • een netto pensioen met vaste uitkering bij een verzekeraar naar keuze.

Daarnaast kunt u ook kiezen of u alleen ouderdomspensioen of ook nabestaandenpensioen aankoopt.

Waardeoverdracht: uw netto pensioen meenemen

Verandert u van werkgever? U kunt uw eerder opgebouwde netto pensioen als u dat wenst meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever, als die ook een netto pensioenregeling heeft.