Pensioen 123 Laag 1

Hoe zeker is uw pensioen in de netto pensioenregeling?

Uitkeringszekerheid netto pensioenregeling

De hoogte van uw netto ouderdomspensioen staat niet vast. De hoogte van uw pensioenuitkering is afhankelijk van:

  • de hoogte van uw beschikbare premie (uw bijdrage),
  • de rendementen op uw beleggingen,
  • de pensioenuitkering die u inkoopt op uw pensioendatum,
  • het behaalde beleggingsrendement,
  • de rentestand,
  • wijziging van de levensverwachting van de deelnemers.