Pensioen 123 Laag 2

Variabel beleggingspensioen of een vaste uitkering

Netto pensioenuitkering kopen

Op uw pensioendatum komt uw pensioenkapitaal vrij. U moet dan van het pensioenkapitaal een pensioenuitkering kopen. U kunt kiezen voor:

  • een variabel beleggingspensioen voor een pensioen met vaste uitkering bij een verzekeraar naar keuze.
  • alleen ouderdomspensioen of ook nabestaandenpensioen. U kunt ervoor kiezen om alleen een netto ouderdomspensioen aan te kopen. Of u kiest ervoor een deel van uw pensioenkapitaal te gebruiken voor een nabestaandenpensioen. Hiermee krijgt uw partner een pensioen wanneer u overlijdt. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager.

 

Pensioenuitkering kopen

Tien jaar voor pensioendatum maakt u een voorlopige keuze

U ontvangt van ons een brief met een formulier om uw keuze door te kunnen geven. Tien jaar voor pensioendatum passen wij uw beleggingen hierop aan.

  • Bij een variabel beleggingspensioen wordt naarmate uw pensioendatum nadert steeds meer belegd in het Doorbeleggingsfonds met een gemiddeld risico en een naar verwachting gemiddeld rendement. Na uw pensioendatum koopt u een variabele uitkering aan bij een verzekeraar;
  • Bij een pensioen met een vaste uitkering wordt naarmate uw pensioendatum nadert steeds meer belegd in het Obligatiefonds. In dit fonds worden de risico’s steeds verder afgebouwd, waardoor het rendement naar verwachting lager is. Op pensioendatum koopt u dan in één keer een pensioenuitkering in bij een verzekeraar naar keuze.

U kunt uw keuze later nog wijzigen in Mijn netto pensioen. Daar kunnen wel aan- en verkoopkosten aan verbonden zijn. Een tussentijdse wijziging kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw uiteindelijke pensioenkapitaal.

 

Let op: Maakt u geen keuze, dan wordt belegd voor een pensioen met een vaste uitkering.

Vliegtuig en verkeerstoren