Pensioen 123 Laag 2

Waardeoverdracht: uw netto pensioen meenemen

Waardeoverdracht: uw netto pensioen meenemen

Als u uit dienst gaat bij KLM blijft uw netto pensioenkapitaal bij Algemeen Pensioenfonds KLM staan en blijft u de jaarlijkse uitvoerings- en beleggingskosten betalen. Met het kapitaal koopt u op uw pensioendatum een pensioen voor uzelf en uw eventuele partner. U kunt geen premie meer inleggen.

Verandert u van baan en wilt u uw netto pensioen meenemen (waardeoverdracht), dan kan dit alleen als de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever ook een netto regeling uitvoert. Informeer hiernaar bij uw nieuwe werkgever.

Meer weten?

Vliegtuig KLM