Pensioen 123 Laag 1

Hoe zeker is uw pensioen in de basispensioenregeling?

Uitkeringszekerheid

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  • Het opbouwpercentage van 1,875% staat niet vast. Als de premie van de werkgever in een jaar niet voldoende is om 1,875% op te bouwen, dan wordt de pensioenopbouw in dat jaar verlaagd.

Welvaartsvast pensioen

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen bij het grondpersoneel van KLM (voor actieve deelnemers) of met de prijzen (voor gepensioneerden en gewezen deelnemers). Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor actieve deelnemers als volgt geïndexeerd:

  Indexatie    Stijging lonen Stijging prijzen*
1 jan 2022 0,0% 0,00% 2,68%
1 jan 2021 0,0% 0,00% 1,27%
1 jan 2020 0,0% 4,57% 2,63%

*Prijsindexcijfers conform CBS.

Wat als er een tekort is?

Omdat we een tekort hebben geldt voor ons een herstelplan. We nemen – indien nodig – één of meer van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet of gedeeltelijk mee met de stijging van de lonen/prijzen.
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.