Pensioen 123 Laag 2

Welke kosten maken wij?

Om de pensioenregeling uit te voeren maken we kosten. Bijvoorbeeld kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en het innen van de premies. Ook maken wij kosten voor de communicatie en kosten voor bestuur en toezicht. Denk daarbij aan alle vergaderingen die georganiseerd worden en de onderzoeken van De Nederlandsche Bank. Deze uitvoeringskosten waren in 2022 € 306,- per deelnemer.

Ook maken we kosten voor vermogensbeheer. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen die voor ons het vermogen beleggen. Ook maken wij transactiekosten, bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop van aandelen. Deze kosten worden weergegeven in een percentage van het gemiddeld belegd vermogen. Dit percentage is in 2022 0,42% voor het vermogensbeheer en 0,10% voor de transactiekosten.

In het jaarverslag vindt u in hoofdstuk 6 een kostenoverzicht. 

Bijlage Grootte
3.42 MB

Meer weten?