Bestuur

Bestuursleden

Hans de Roos

Hans de Roos

Vicevoorzitter werknemersleden en pensioengerechtigden

Paul Jansen

Vicevoorzitter werkgeversleden

Carola Steenmeijer

Bestuurder risicomanagement 
(onafhankelijk bestuurslid)

Jeroen van der Put

Bestuurder vermogensbeheer (onafhankelijk bestuurslid)

john

John de Hollander

Werkgeverslid

Kirsten Pronk

Werkgeverslid

Charlotte Orlebeke

Werkgeverslid

Werkgeverslid

Marianne Meijer-Zaalberg

Pensioengerechtigden

Henk Bosscher

Werknemerslid

Leon Leisink

Werknemerslid

Erik Zwart

Werknemerslid

Technisch voorzitter

Paul Loven

Technisch voorzitter