Bestuur

Paul Loven

Onafhankelijke voorzitter

Hans de Roos

Hans de Roos

Vicevoorzitter namens de werknemers en pensioengerechtigden

Paul Jansen

Vicevoorzitter namens de werkgever

john

John de Hollander

Namens de werkgever

Vacature bestuurslid namens de werkgever

Marianne Meijer-Zaalberg

Namens pensioengerechtigden

Henk Bosscher

Werknemerslid

Leon Leisink

Werknemerslid

Kirsten Pronk

Werkgeverslid

Erik Zwart

Werknemerslid

Charlotte Orlebeke

Werkgeverslid

Jeroen van der Put

Bestuurder vermogensbeheer (onafhankelijk bestuurslid)

Carola Steenmeijer

Bestuurder risicomanagement 
(onafhankelijk bestuurslid)