Bestuur

Paul Loven

Onafhankelijk voorzitter

Hans de Roos

Vicevoorzitter namens de deelnemers en pensioengerechtigden

Arend de Jong

Vicevoorzitter namens de werkgever

Marianne Meijer-Zaalberg

Namens pensioengerechtigden

Paul Jansen

Werkgeverslid

Henk Bosscher

Werknemerslid

Maarten Stienen

Werkgeverslid

Vacature

Werknemerslid

Kirsten Pronk

Werkgeverslid

Erik Zwart

Werknemerslid

Charlotte Orlebeke

Werkgeverslid

Jeroen van der Put

Bestuurder vermogensbeheer (onafhankelijk bestuurslid)

Carola Steenmeijer

Bestuurder risicomanagement 
(onafhankelijk bestuurslid)