Bestuur

Paul Loven

Hans de Roos

Vicevoorzitter namens de deelnemers en pensioengerechtigden

Paul Jansen

Vicevoorzitter namens de werkgever

Vacature bestuurslid namens de werkgever

Vacature bestuurslid namens de werkgever

 

Marianne Meijer-Zaalberg

Namens pensioengerechtigden

Henk Bosscher

Werknemerslid

Leon Leisink

Werknemerslid

Kirsten Pronk

Werkgeverslid

Erik Zwart

Werknemerslid

Charlotte Orlebeke

Werkgeverslid

Jeroen van der Put

Bestuurder vermogensbeheer (onafhankelijk bestuurslid)

Carola Steenmeijer

Bestuurder risicomanagement 
(onafhankelijk bestuurslid)