Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Financiële positie

Hoe staan we ervoor?

De beleidsdekkingsgraad per eind maart is 100,5%. De actuele dekkingsgraad is gestegen naar 113,2%. De stemming op de aandelenmarkten blijft positief. Daarnaast is de rente gestegen. Dit heeft een positief effect op de dekkingsgraad van het pensioenfonds.

Lees verder

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Op dit moment heeft de lage dekkingsgraad geen effect op uw opgebouwde pensioen en pensioenuitkering. Het pensioenfonds heeft voldoende geld in kas om de pensioenen uit te betalen.

De lage dekkingsgraad heeft wel de volgende gevolgen:

  • We kunnen uw pensioen niet mee laten stijgen met de prijzen/lonen.

Het effect op uw pensioen in 2022 hangt af van de financiële positie van het pensioenfonds aan het einde van dit jaar. 

Lees verder

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad. 

Overzicht van de dekkingsgraden

Veelgestelde vragen

Het pensioenfonds neemt bewust beleggingsrisico’s om rendement te kunnen maken en gaat er vooralsnog van uit dat de impact van de recente ontwikkelingen op de financiële positie op lange termijn te overzien is. We houden de ontwikkelingen op korte termijn vanzelfsprekend nauwlettend en kritisch in de gaten om snel te kunnen reageren als dat nodig is.

In de volgende twee situaties kan uw pensioen verlaagd worden:

  • De beleidsdekkingsgraad ligt vijf jaar (zes meetmomenten) onder de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,2%) en de actuele dekkingsgraad ligt op het laatste meetmoment onder de 100%. Korting is dan onvoorwaardelijk maar mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar).
  • Het zal het pensioenfonds volgens het herstelplan niet lukken om binnen 10 jaar op het vereiste vermogen te komen. Dat kan gebeuren als de actuele dekkingsgraad op 31 december onder de kritische dekkingsgraad van 92% ligt. Ook deze korting mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar). De eerste korting is onvoorwaardelijk, de overige zijn voorwaardelijk. Het pensioenfonds heeft met de werkgever afspraken gemaakt over de inzet van zogenaamde herstelpremies om binnen 10 jaar weer uit herstel te geraken. Vooralsnog is korten daarom niet aan de orde. Blijven deze herstelpremies achterwege dan moeten er mogelijk wel kortingsmaatregelen ingezet worden.

We streven naar een beleidsdekkingsgraad van rond de 125%. Pas dan hebben we voldoende financiële buffers om de pensioenen volledig mee te kunnen laten stijgen met de stijging van de lonen/prijzen (indexatie). Op dit moment heeft het pensioenfonds een tekort. Omdat we een tekort hebben, geldt voor ons een herstelplan. Het pensioenfonds heeft een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Hierin laten we zien dat we binnen tien jaar uit het reservetekort komen.

Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie goed genoeg is. Afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds, beslist het bestuur van het fonds jaarlijks of de pensioenen volledig, gedeeltelijk of helemaal niet verhoogd kunnen worden.

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website