Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Financiële positie

Hoe staan we ervoor?

De beleidsdekkingsgraad per eind april is 103,0%. De actuele dekkingsgraad per eind april is 92,6%. Aandelenmarkten stegen in april, maar laten begin mei weer een wisselender verloop zien. Economische cijfers en verwachtingen zijn vooralsnog flink negatief. Winstcijfers van bedrijven dalen en de toekomst is onzeker. De verwachting is dat de beurzen nog enige tijd onrustig zullen blijven.. Het pensioenfonds gaat er vooralsnog vanuit dat de impact van de recente ontwikkelingen op de financiële positie op lange termijn te overzien is.

Lees verder

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Op dit moment hebben we te maken met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Door de gedaalde aandelenmarkten en de gedaalde rente zijn de dekkingsgraden gedaald. Dit heeft nu:

  • geen effect op uw pensioenuitkering. Wij hebben voldoende middelen om uw pensioenuitkering te betalen. Het fonds heeft voldoende geld in kas om de pensioenen uit te betalen.
  • geen effect op uw opgebouwde pensioen of het recht op nabestaanden- en wezenpensioen.

Pas als de dekkingsgraad te lang te laag is, dan zijn eventueel maatregelen nodig.

De financiële positie van het pensioenfonds aan het eind van het jaar is belangrijk. Ligt de actuele dekkingsgraad dan onder de kritische dekkingsgraad van 92%, dan moet het pensioenfonds aanvullende maatregelen nemen. Dit zou een extra premiebetaling door de werkgever en werknemers kunnen zijn. Blijven deze zogenoemde herstelpremies achterwege dan moeten er mogelijk kortingsmaatregelen ingezet worden.

Lees verder

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad. 

Overzicht van de dekkingsgraden

Veelgestelde vragen

Het pensioenfonds neemt bewust beleggingsrisico’s om rendement te kunnen maken en gaat er vooralsnog van uit dat de impact van de recente ontwikkelingen op de financiële positie op lange termijn te overzien is. We houden de ontwikkelingen op korte termijn vanzelfsprekend nauwlettend en kritisch in de gaten om snel te kunnen reageren als dat nodig is.

In de volgende twee situaties kan uw pensioen verlaagd worden:

  • De beleidsdekkingsgraad ligt vijf jaar (zes meetmomenten) onder de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,2%) en de actuele dekkingsgraad ligt op het laatste meetmoment onder de 100%. Korting is dan onvoorwaardelijk maar mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar).
  • Het zal het pensioenfonds volgens het herstelplan niet lukken om binnen 10 jaar op het vereiste vermogen te komen. Dat kan gebeuren als de actuele dekkingsgraad eind 2020 onder de kritische dekkingsgraad van 92% ligt. Of dit het geval is zal blijken uit een vóór 1 april 2021 bij DNB in te dienen herstelplan. Dit herstelplan wordt gebaseerd op de financiële positie eind 2020. Ook deze korting mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar). De eerste korting is onvoorwaardelijk, de overige zijn voorwaardelijk.

Het pensioenfonds heeft met de werkgever afspraken gemaakt over de inzet van zogenaamde herstelpremies om binnen 10 jaar weer uit herstel te geraken. Vooralsnog is korten daarom niet aan de orde. Blijven deze herstelpremies achterwege dan moeten er mogelijk wel kortingsmaatregelen ingezet worden.

We streven naar een beleidsdekkingsgraad van rond de 125%. Pas dan hebben we voldoende financiële buffers om de pensioenen volledig mee te kunnen laten stijgen met de stijging van de lonen/prijzen (indexatie). Op dit moment heeft het pensioenfonds een tekort. Omdat we een tekort hebben, geldt voor ons een herstelplan. Het pensioenfonds heeft een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Hierin laten we zien dat we binnen tien jaar uit het reservetekort komen.

Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie goed genoeg is. Afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds, beslist het bestuur van het fonds jaarlijks of de pensioenen volledig, gedeeltelijk of helemaal niet verhoogd kunnen worden.

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website