Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Financiële positie

Hoe staan we ervoor?

Onze financiële positie is niet goed genoeg. De beleidsdekkingsgraad is eind februari 106,4%. We streven naar een beleidsdekkingsgraad van rond de 125%. Pas dan hebben we voldoende financiële buffers om de pensioenen volledig mee te kunnen laten stijgen met de stijging van de lonen/prijzen (indexatie). Omdat we een tekort hebben, geldt voor ons een herstelplan. Het pensioenfonds heeft een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Hierin laten we zien dat we binnen tien jaar uit het reservetekort komen.

Lees verder

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Op dit moment hebben we te maken met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Door de dalende aandelenmarkten en voor een belangrijk deel door de rente dalen de dekkingsgraden. Dit heeft nu:

  • geen effect op uw pensioenuitkering. Wij hebben voldoende middelen om uw pensioenuitkering te betalen. Het fonds heeft voldoende geld in kas om de pensioenen uit te betalen.

  • geen effect op uw opgebouwde pensioen of het recht op nabestaanden- en wezenpensioen.

Pas als de dekkingsgraad te lang te laag is, dan zijn eventueel maatregelen nodig.

Lees verder

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad. 

Overzicht van de dekkingsgraden

Veelgestelde vragen

Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

In de volgende twee situaties kan uw pensioen verlaagd worden:

  • De beleidsdekkingsgraad ligt vijf jaar (zes meetmomenten) onder de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,2%) en de actuele dekkingsgraad ligt op het laatste meetmoment onder de 100%. Korting is dan onvoorwaardelijk maar mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar).
  • Het lukt het pensioenfonds niet om met behulp van de afgesproken beleidsregels binnen 10 jaar op het vereiste vermogen te komen. Of dit het geval is zal blijken uit een vóór 1 april 2020 bij DNB in te dienen herstelplan. Dit herstelplan wordt gebaseerd op de financiële positie eind 2019. Ook deze korting mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar). De eerste korting is onvoorwaardelijk, de overige zijn voorwaardelijk.

Het pensioenfonds heeft met de werkgever afspraken gemaakt over de inzet van zogenaamde herstelpremies om binnen 10 jaar weer uit herstel te geraken. Vooralsnog is korten daarom niet aan de orde.

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)



Door naar de website