Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Financiële positie

Hoe staan we ervoor?

Onze financiële positie is niet goed genoeg. De beleidsdekkingsgraad is eind december 108,2%. We streven naar een beleidsdekkingsgraad van rond de 125%. Pas dan hebben we voldoende financiële buffers om de pensioenen volledig mee te kunnen laten stijgen met de stijging van de lonen/prijzen (indexatie). Omdat we een tekort hebben, geldt voor ons een herstelplan. Eind maart 2019 heeft het pensioenfonds een nieuw herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. In het eerste kwartaal 2020 wordt dit herstelplan geactualiseerd op basis van de financiële positie aan het einde van het jaar 2019.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

  • De beleidsdekkingsgraad lag eind november 2019 onder de 110%. Volgens de regels van de overheid moet het bestuur dan besluiten om de pensioenen per 1 januari 2020 niet aan te passen aan de stijging van de lonen/prijzen (indexeren). Korten van uw pensioen is niet aan de orde.
  • De actuele dekkingsgraad lag eind december 2019 ruim boven de 93%. Dit betekent dat het pensioenfonds in 2020 geen herstelpremiebetalingen vraagt aan werkgever en werknemers om de financiële positie te verbeteren.

 

Lees verder

Overzicht van de dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad. 

Overzicht van de dekkingsgraden

Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 22,4% meer zijn dan onze verplichtingen. We moeten dus voldoende geld hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen, plus 22,4 extra. Zo kunnen we een eventuele onverwachte daling van het vermogen goed opvangen. 

Per 31 december van elk jaar wordt bekeken of de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds boven de vereiste dekkingsgraad ligt. Zo niet, dan wordt een nieuw herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Eind 2018 was de financiële positie niet goed genoeg. Daarom heeft het fonds eind maart 2019 een nieuw herstelplan ingediend bij DNB. In dat plan staat hoe de dekkingsgraad van het fonds binnen tien jaar weer op het vereiste niveau komt.

Er zijn drie risico's:

1. Voordat we mogen indexeren moet de dekkingsgraad een bepaald niveau hebben. Is de beleidsdekkingsgraad lager? Dan mogen we de pensioenen niet laten meestijgen met de lonen en/of de prijzen. 

2. Bij een lage dekkingsgraad kunnen er herstelpremies gevraagd worden aan deelnemers en werkgever. 

3. Als de beleidsdekkingsgraad te lang te laag is, dan is ook het korten van pensioen een mogelijkheid. Alle opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen worden dan met een percentage verlaagd. 

In de volgende twee situaties kan uw pensioen verlaagd worden:

  • De beleidsdekkingsgraad ligt vijf jaar (zes meetmomenten) onder de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,2%) en de actuele dekkingsgraad ligt op het laatste meetmoment onder de 100%. Korting is dan onvoorwaardelijk maar mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar).
  • Het lukt het pensioenfonds niet om met behulp van de afgesproken beleidsregels binnen 10 jaar op het vereiste vermogen te komen. Of dit het geval is zal blijken uit een vóór 1 april 2020 bij DNB in te dienen herstelplan. Dit herstelplan wordt gebaseerd op de financiële positie eind 2019. Ook deze korting mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar). De eerste korting is onvoorwaardelijk, de overige zijn voorwaardelijk.

Het pensioenfonds heeft met de werkgever afspraken gemaakt over de inzet van zogenaamde herstelpremies om binnen 10 jaar weer uit herstel te geraken. Vooralsnog is korten daarom niet aan de orde.

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)



Door naar de website